Nieuwe norm NEN 2767-1 binnenkort gepubliceerd; is mijn huidige kennis over de NEN 2767 straks verouderd?

Over enkele weken zal de nieuwe norm NEN 2767-1 Conditiemeting Gebouwde Omgeving worden gepubliceerd. In dit kader krijgen wij van onze cursisten regelmatig de vraag: “Is mijn huidige kennis over de NEN 2767 straks verouderd?”
Roel Warringa schreef mee aan de nieuwe NEN 2767 norm en geeft een verhelderend antwoord.

 

Volgde je vóór eind 2016 een cursus op het gebied van NEN 2767?

De kennis die je hierbij hebt opgedaan is zeker niet geheel verouderd. De basisbeginselen van de norm zijn onveranderd gebleven .”De hoofdtekst en het raamwerk voor gebrekenlijsten, bijlage A, wijken in haar essentie niet veel af van de ‘oude’ NEN 2767. Centrale doelstelling blijft het aanbieden van een instrument om objectief, integraal en uniform schadebeeld te bepalen, waarmee de conditie van een bouwdeel / installatiedeel is vast te stellen”, aldus  Roel Warringa in het Vakblad Asset Management van 20 oktober jl. De nieuwe norm bevat echter ook een aantal nieuwe aspecten zoals de mogelijkheid om aanvullende inspecties uit te voeren, risico-analyse en decompositie.

Actualiteitencursus NEN 2767-1

Om ervoor te zorgen dat je kennis up-to-date blijft, adviseren we om je op de hoogte te laten stellen van de nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen in de norm, bijvoorbeeld door onze cursus Actualiteiten NEN 2767-1 te volgen.

Volg je vanaf begin 2017 een cursus NEN 2767 Conditiemeten?

De cursussen op het gebied van NEN 2767 die we vanaf begin 2017 aanbieden, zijn volledig afgestemd op de nieuwe norm NEN 2767-1.

Vragen of meer informatie? Neem contact op met Harriet Walhout via 06-12450526 of hwalhout@helix.nl