NIEUW! Cursus Vergunningvrij Bouwen

Sinds kort is het opleidingsaanbod van Helix Academy verrijkt met de cursus ‘Vergunningvrij Bouwen’. In dit artikel lees je meer over deze nieuwe cursus!

Docent Hajé van Egmond
Hajé van Egmond neemt je mee in de wereld van het Vergunningvrij bouwen. Hajé is adviseur Omgevingsrecht en reeds docent bouwregelgeving bij Helix Academy. Hajé werkt als adviseur op de vakgebieden omgevingsrecht, bouwregelgeving, handhaving en de kwaliteit van de bestaande bouw. Zijn specifieke kennisvelden zijn handhavingsbeleid, omgevingsrecht (Wabo), vergunningsvrij bouwen, monitoringsonderzoeken en compliance (‘Voldoet mijn gebouw aan de regelgeving?’). Sinds 2013 is Hajé werkzaam als kwartiermaker voor het nieuwe stelsel van Kwaliteitsborging in de bouw. Hajé weet als geen ander dat de wet- en regelgeving omtrent vergunningvrij of vergunningplichtig bouwen een redelijk complexe materie is. De ‘gewone burger’ wordt geacht zelf te kunnen bepalen of (ver)bouwactiviteiten al dan niet vergunning plichtig zijn, maar vanwege de complexiteit wordt vaak bij de gemeente, architect of aannemer aangeklopt voor advies.

Doelgroep
Ben jij werkzaam als vergunningverlener, toezichthouder of adviseur bij een gemeente? Tijdens deze korte cursus ‘Vergunningvrij bouwen’ krijg je een goed beeld van de actuele regelingen omtrent vergunningvrij bouwen. Je leert meer over de geldende jurisprudentie en de mogelijkheden tot het afwijken van een bestemmingsplan. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en een voorbeeldcasus maak je kennis met alle facetten van vergunning vrij bouwen en ontwikkelingen daaromtrent.

Omgevingswet (2021)
Ook benieuwd naar de Omgevingswet die vanaf 2021 van kracht wordt? Docent Haje neemt tijdens deze cursus ook alvast een doorkijk naar deze Omgevingswet.

De cursus Vergunningvrij Bouwen wordt medio 2020 gepland.

Tip: Bij deelname aan de cursus ontvang je gratis het ‘Handboek Vergunningvrij Bouwen’ van ir. H.C.M. van Egmond en ir. R. Bleeker, ter waarde van ruim € 70,-!