NEN 2767 Conditiemeting; een krachtig instrument

De norm NEN 2767 Conditiemeting neemt binnen de wereld van beheer en onderhoud een enorme vlucht. Voor beheerders en asset-owners binnen de gehele gebouwde omgeving is de norm een krachtig instrument dat de fysieke kwaliteit van bouw- en installatiedelen inzichtelijk maakt door deze uit te drukken in een numerieke waarde.

De norm wordt inmiddels niet meer alleen gebruikt voor gebouwen en gebouw gebonden installaties; ook beheerders van bijvoorbeeld civiele kunstwerken gebruiken de norm steeds vaker om inzicht te krijgen in de staat van onderhoud om hiermee het levensloopproces van de objecten naar kosten, tijd en kwaliteit te beheersen.

Cursus NEN 2767: van inspectie naar inspectierapportage en MJOP
De uitkomsten van een NEN 2767 inspectie vormen de basis voor een betrouwbare meerjaren onderhoudsbegroting, waarin de onderhoudskosten op korte en lange termijn vermeld worden. Op basis van beschikbare budgetten en in de MJOP aangegeven risico’s kan de asset-owner beslissingen nemen over de omvang en het tijdstip van het uitvoeren van noodzakelijke onderhoudsactiviteiten.

Gaat u als inspecteur aan de slag met het uitvoeren van NEN 2767 inspecties of u krijgt als adviseur of asset-owner de inspectieresultaten van uw gebouw of installaties aangeleverd van een NEN 2767-inspecteur? In beide gevallen is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de inhoud van de NEN 2767 norm, hoe deze in de praktijk toegepast wordt én op welke manier de inspectiegegevens worden verwerkt tot een MJOP. Tijdens de basiscursus voor NEN 2767 inspecteurs leren wij u in 4 dagen de stappen te doorlopen van de start van een NEN 2767-inspectie tot aan de uiteindelijke verwerking van de resultaten in een meerjaren onderhoudsplan.

Cursusopzet
Dag 1: theorie en achtergronden bij de NEN 2767 norm
Dag 2: 1e praktijkdag op locatie per discipline (werken in groepjes)
Dag 3: 2e praktijkdag op locatie per discipline (werken in tweetallen)
Dag 4: opstellen inspectierapportages en MJOP’s

Kosten
Cursuskosten (4 daagse cursus):                € 1.495,00  exclusief BTW
Arrangementskosten (4 cursusdagen):     €    280,00  exclusief BTW
Kosten NEN 2767 publicatie deel 1 en 2:  €    114,30   exclusief BTW

Ervaren adviseurs van Helix Technisch Advies verzorgen in opdracht van Helix Academy basisopleidingen op het gebied van NEN 2767 voor:

Daarnaast verzorgt Helix Academy in samenwerking met de NVDO en Hogeschool Utrecht de zeer uitgebreide, post-HBO gekwalificeerde Leergang voor Integraal inspecteurs en adviseurs NEN 2767 / BOEI

Meer informatie?
Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek met Harriet Walhout (06-124 505 26 of hwalhout@helix.nl).