Medewerkers Omring opgeleid conform NEN 2767

Drie medewerkers van zorginstelling Omring in Hoorn zijn onlangs door Helix Academy opgeleid om conditiemetingen conform de NEN 2767 uit te voeren. Na het volgen van de 3-daagse praktijkgerichte cursus ‘NEN 2767 voor bouwkundig inspecteurs‘ hebben de medewerkers voldoende kennis opgedaan van de NEN 2767 om zelf binnen de organisatie aan de slag te gaan met het uitvoeren van conditiemetingen.

Manager Technische Dienst bij Omring, Rob Nieuwenhuizen volgde de training tezamen met twee van zijn medewerkers. Omring, een grote zorginstelling in het noorden van het land, heeft een groot aantal verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorglocaties, wijkgebouwen e.d. in haar bezit. In het kader van het onderhoudsbeleid voor deze gebouwen ontstond binnen Omring de behoefte om een aantal medewerkers op te leiden conform de NEN 2767.  Rob: “In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor onderhoud van onze gebouwen. De tijden dat er ‘zomaar’ nieuw gebouwd kon worden zijn voorbij. Om tot een gedegen Meerjaren Onderhouds Planning te komen, is het belangrijk om goed inzicht te hebben in de conditie van je gebouwen. Dit is de reden dat we onze medewerkers wilden opleiden voor de NEN 2767. Het is de bedoeling dat mijn medewerkers al onze 28 zorglocaties gaan opmeten conform de NEN 2767.”

Reacties van de deelnemers: “Ik heb een goede eerst stap gemaakt voor de praktijk van het conditiemeten conform NEN 2767” ‘Docent beschikt over veel kennis en is bereid om alle vragen te beantwoorden. Veel oefeningen.'” “Docent is een echte praktijkman!”

Aansluitend op de 3-daagse cursus organiseerde Helix Academy voor de 2 inspecteurs binnen Omring een praktijkdag. Tijdens deze dag voerden de inspecteurs zelfstandig een aantal conditiemetingen uit in een complex van de zorginstelling. Tezamen met de trainer werd vervolgens een controle uitgevoerd op de gedane opname. Ook zijn de inspecteurs begeleid bij het opstellen van een meetinstructie , aansluitend op de werkwijze binnen Omring en betreffende complexen.

Uitgangspunt voor MJOP

Conditiemeting volgens NEN 2767 is een instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouwdelen en gebouwen. Met een conditiemeting wordt de technische staat van een gebouw of bouwdeel meetbaar gemaakt en uitgedrukt in numerieke waarden. De uitkomsten van de conditiemeting worden gebruikt voor het opstellen van een Meerjaren Onderhoudsbegroting.

Opleiding conform NEN 2767