Maatwerk training Bouwkunde voor medewerkers Kentalis

In de achterliggende maanden organiseerde Helix Academy (voorheen WVS Training) in opdracht van Koninklijke Kentalis een maatwerk training op het gebied van Elementaire Bouwkunde. Een kort verslag van dit incompany traject.

Koninklijke Kentalis is de specialist op het gebied van onderwijs, zorg en diagnostiek voor mensen met beperkingen in horen en communiceren doordat ze doofblind, doof of slechthorend zijn. Of omdat ze communicatieproblemen hebben door een taalontwikkelingsstoornis of autisme met problemen in spraak en taal. Kentalis, een grote landelijk opererende organisatie met ongeveer 4500 medewerkers, beschikt over circa 35 verschillende onderwijslocaties en 6 audiologische centra.

Roy van Weert, facilitair teamleider bij Kentalis voor regio Zuid-Oost is o.a. verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van een groot aantal gebouwen in zijn regio. Om zijn technische kennis wat uit te breiden deed Roy in het voorjaar mee aan onze open training ‘Technische Basiskennis‘ . Roy werd enthousiast van de lesstof en de manier waarop dit werd overgebracht en vroeg docent Patrick Zeilemaker of er ook intern binnen Kentalis een training op het gebied van bouwkunde georganiseerd kon worden. In september en oktober jl. organiseerden wij een 4-daagse training voor medewerkers van verschillende vestigingen van Kentalis. De lesdagen vonden plaats op vier verschillende onderwijslocaties van Kentalis zelf, waardoor iedere lesdag afgesloten kon worden met een kleine rondleiding door het pand én vertaling van het geleerde naar de praktijk.
Eind oktober jl. legden alle deelnemers het afrondende examen af en met succes: alle deelnemers hebben inmiddels het diploma bouwkunde op zak!

Roy van Weert kijkt met tevredenheid terug op de training: “De cursus was erg nuttig en goed gerelateerd aan de praktijk. De uitleg van docent Patrick Zeilemaker was zeer helder en vakkundig!”