Leergang Technisch Gebouwmanagement voor afdeling Facilitair & Huisvesting Zadkine

Vanaf begin februari a.s. zal Helix Academy (voorheen WVS Training) in opdracht van Zadkine een 10-daagse leergang Technisch Gebouwmanagement verzorgen voor 10 medewerkers van de afdeling Facilitair & Huisvesting. Zadkine is een onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs in Rotterdam. De circa 17.000 studenten en 2000 medewerkers worden gehuisvest in 20 vestigingen in de regio Rotterdam. Met 20 medewerkers is de afdeling Facilitair & Huisvesting verantwoordelijk voor technisch beheer en onderhoud van de gebouwen en de facilitair ondersteuning.
Harry Burggraaf, teamleider operations binnen de afdeling vertelt wat de aanleiding was om op zoek te gaan naar een opleiding als deze. “We hebben onszelf voor 2016 als doel gesteld om de staat van onderhoud van al onze panden met behulp van conditiemetingen goed inzichtelijk te krijgen en deze uitkomsten te vertalen naar goede meerjaren onderhoudsplanningen. Om dit kunnen realiseren hebben onze medewerkers goede kennis van de NEN 2767 methodiek nodig. Zoekend naar een dergelijke opleiding kwam ik bij Helix Academy uit. Zij boden ons de mogelijkheid om een bredere opleiding te volgen, waarin meerdere aspecten van gebouwbeheer aan de orde komen.
Deze leergang Technisch Gebouwmanagement sprak ons erg aan vanwege deze brede en praktijkgerichte opzet. In deze 10-daagse leergang  komen, naast de NEN 2767, ook aspecten als energiezuinigheid, bouwregelgeving, brandveiligheid, installatietechniek uitgebreid aan de orde; kennis die onze medewerkers ook zeker kunnen gebruiken in hun dagelijks werk”.
Gedurende een periode van 4 maanden zullen de volgende modules worden gevolgd:
  • Kaders en instrumenten van vastgoedmanagement
  • Basiskennis bouwkunde
  • Basiskennis installaties
  • Elektrotechnische installaties
  • NEN 2767 Conditiemeten
  • Bouwbesluit
  • Brandveiligheid
  • Energiemanagement en EPA

De lesdagen zullen worden gegeven op diverse eigen locaties van Zadkine, zodat de praktijkgedeelten binnen de lesdagen zoveel mogelijk vertaald worden naar de eigen werkomgeving van de deelnemers. Begin juli zal de leergang worden afgerond met een examen.

Lees meer over de leergang Technisch Gebouwmanagement of informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden van een opleidingstraject op maat bij Harriet Walhout, 06-12450526 of hwalhout@wvstraining.nl.