Kwaliteitsslag onderhoudsinspecties – ontwikkelingen rond opleiden, examineren en certificeren op een rij

Als opleider werken we actief mee aan ontwikkelingen in de sector en delen onze jarenlange kennis en ervaring met andere belanghebbenden. Zo werkten we er in de achterliggende jaren actief aan mee om de examen- en certificeringseisen voor onderhoudskundigen vastgoed te uniformeren. De belangrijkste ontwikkelingen op een rij…

Aantoonbare kwaliteit
Voor opdrachtgevers binnen de wereld van beheer en onderhoud van vastgoed is het van groot belang te werken met vakmensen die aantoonbaar goed zijn opgeleid, die hun kennis en kunde bijhouden én dit periodiek laten toetsen. Uitkomsten van een onjuist uitgevoerde onderhoudsinspectie geven een vastgoedeigenaar of -beheerder immers een vertekend beeld van de werkelijke onderhoudsstaat, wat verkeerde bestedingen van het onderhoudsbudget tot gevolg kan hebben óf zelfs tot gevaarlijke situaties kan leiden.

Tot enkele jaren geleden bestonden er nagenoeg geen uniforme, breed door de markt gedragen richtlijnen t.a.v. competenties waarover een vakbekwaam onderhoudskundig inspecteur of adviseur moest beschikken. Ook was er jarenlang sprake van verschillende registratie- e/o certificeringsmogelijkheden voor deze beroepsgroep. Dit maakte het voor opdrachtgevers en inkopers bij uitvragen voor bijvoorbeeld onderhoudsinspecties lastig om de juiste keuze te maken voor een gekwalificeerd inspecteur of inspectiebureau.

Om aan deze situatie een einde te maken hebben diverse belanghebbende partijen in de achterliggende 2 jaar een belangrijke kwaliteitsslag in gang gezet. Door middel van het opzetten van één landelijk register (het Sertum-register) en één certificeringsschema (uitgevoerd en beheerd door Hobéon) wordt hard gewerkt aan de uniformiteit waar binnen de sector al zo lang behoefte aan is.

Competentieprofielen volgens de Maatlat van Sertum
In oktober 2019 lanceerde Sertum de zogenaamde Maatlat. Deze Maatlat bevat een richtlijn met competentieprofielen voor personen werkzaam binnen het werkveld voor beheer en onderhoud van vastgoed die bestaat uit uitgebreide omschrijvingen van kennis en vaardigheden, gerelateerd aan de kerntaken voor een onderhoudskundige. De richtlijn werd opgesteld met behulp van inbreng van verschillende opleidingsinstituten (waaronder o.a. Hogeschool Utrecht en Helix), brancheverenigingen (o.a. NVDO) en deskundigen vanuit de sector.

De Maatlat beschrijft de competenties van drie type onderhoudskundige beroepsbeoefenaars:

 • Inspecties, onder het profiel: Onderhoudskundig Inspecteur
 • Technisch beheer en projectleiding, onder het profiel: Onderhoudskundig Coördinator
 • Advies, onder het profiel: Onderhoudskundig Adviseur

Ronde Tafel-overleggen en erkenning examenbureau ’s
Na de lancering van de Maatlat organiseerden Sertum en Hobéon vanaf begin 2020 periodieke overleggen met diverse opleidingsinstanties die actief zijn binnen het werkveld beheer en onderhoud van vastgoed. Door middel van deze zogenaamde ‘Ronde Tafel-overleggen’ beoogden Sertum en Hobéon om tezamen met de opleiders te komen tot uniforme exameneisen, afgestemd op de Maatlat. Medio 2020 werden deze exameneisen vastgesteld voor het profiel Onderhoudskundig Inspecteur. Inmiddels zijn ook voor de BOEI-adviseur de vereisten vastgesteld, in de tweede helft van 2021 volgen die voor de coördinator.

Als onderdeel van het door Hobéon opgestelde certificeringsschema ‘Onderhoudskundige Vastgoed’ moeten examenbureaus een erkenningsaanvraag indienen bij Hobéon. Alleen door Hobéon erkende examenbureau ‘s zijn gerechtigd om examens af te nemen. Inmiddels dienden diverse examenbureau ‘s een erkenningsaanvraag in bij Hobéon. Een overzicht van erkende examenbureaus is te vinden onder: Onderhoudskundige Vastgoed – Hobeon. Sinds 1 oktober 2021 zijn de NVDO en de Hogeschool Utrecht ook erkend examenbureau (lees hier het nieuwsbericht).

Sertum- registratie en Hobéon-certificering
Waar voorheen onderscheid bestond tussen registratie in het Sertum-register en een Hobéon-certificering, wordt dit onderscheid binnen het nieuwe certificeringsschema niet langer gemaakt.

Het diploma (of de diploma’s) van erkend examenbureau is één van de bewijsdocumenten die nodig zijn voor certificering bij Hobéon. Het certificaat van Hobéon wordt opgenomen in het register van Sertum. Een Hobéon-certificering is voor sommige opdrachtgevers (waaronder bijvoorbeeld het Rijksvastgoedbedrijf) een kwaliteitsvereiste om onderhoudsinspecties of –adviezen te mogen uitvoeren.

Reeds gecertificeerd als BOEI Inspecteur / Integraal Inspecteur Vastgoed? Inpassingsregeling van toepassing
Het certificatieschema Onderhoudskundige Vastgoed is ontwikkeld als opvolger van het ‘oude’ schema voor de Integraal Inspecteur Vastgoed. Voor houders van een IIV-certificaat geldt een zogenaamde inpassingsregeling, waarmee zij een certificaat volgens het nieuwe certificeringsschema kunnen aanvragen als ze voldoen aan de her certificatie-eisen. Meer informatie hierover is te vinden onder: https://www.hobeon.nl/producten/onderhoudskundige-vastgoed

Permanente Educatie
Permanente educatie (PE) maakt nadrukkelijk onderdeel uit van het nieuwe certificeringsschema. Hobéon bepaalt jaarlijks de thema’s die in het kader van PE verplicht gevolgd moeten worden door de certificaathouders. De PE-sessies zullen worden aangeboden door de verschillende opleidingsinstanties, waaronder ook Hogeschool Utrecht en Helix. Daarnaast moeten de certificaathouders ook andere PE-activiteiten volgen om te blijven voldoen aan de certificatie-eisen. Sertum biedt de mogelijkheid om gevolgde PE-activiteiten te registreren. Inhoudelijke informatie over het PE-jaar 2021-2022 vind je hier.

Opleidingsaanbod Helix Academy aansluitend op de Maatlat
Binnen het opleidingsprogramma van Helix Academy bieden we diverse opleidingen aan die nauw aansluiten bij de competentieprofielen volgens de Maatlat. Deze opleidingen bereiden de kandidaten goed voor op de bijbehorende examens. Met ingang van september ’21 neemt Helix Academy geen examens meer af op het gebied van NEN 2767 e/o BOEI en verwijst de examenkandidaten hiervoor door naar de erkende examenbureaus SCEV en Hogeschool Utrecht.

Opleidingsaanbod NEN 2767 & BOEI

Cursus NEN 2767 Inspecteur

 • Tijdens deze 4-daagse opleiding wordt de deelnemer goed voorbereid op het landelijk examen voor NEN 2767 inspecteur conform de Maatlat
 • Het examen wordt afgelegd via het SCEV
 • Na succesvol afronden van het examen is registratie bij Sertum mogelijk
 • Vanaf 2 november ’21 van start bij Helix Academy in de vernieuwde opzet

Disciplines: bouwkunde werktuigbouwkundige installaties | elektrotechnische installaties

NIEUW: Leergang Onderhoudskundig Inspecteur Vastgoed

 • Tijdens deze 8-daagse leergang wordt de deelnemer goed voorbereid op het landelijk examen voor Onderhoudskundig Inspecteur Vastgoed conform de Maatlat
 • Het examen wordt afgelegd via het SCEV
 • Na succesvol afronden van het examen is registratie bij Sertum mogelijk
 • Vanaf 2 november van start bij Helix Academy voor discipline bouwkunde. Begin 2022 starten we deze leergang eveneens voor zowel WTB- als E-installaties.

Disciplines: bouwkunde werktuigbouwkundige installaties | elektrotechnische installaties

Leergang Onderhoudskundig Inspecteur BOEI (voorheen Leergang NEN 2767 BOEI voor inspecteurs)

 • Deze leergang wordt georganiseerd vanuit samenwerking tussen NVDO, Hogeschool Utrecht en Helix
 • Tijdens deze leergang met de duur van circa 6 maanden wordt de deelnemer goed voorbereid op het examen voor Onderhoudskundig Inspecteur BOEI conform de Maatlat
 • Het examen wordt afgelegd via de Hogeschool Utrecht
 • Na succesvol afronden van het examen is registratie bij Sertum mogelijk
 • Vanaf 7 oktober ’21 van start bij in de vernieuwde opzet

Disciplines: bouwkundewerktuigbouwkundige installaties | elektrotechnische installaties |transportinstallaties

Twijfel je welke van deze opleidingen goed aansluit bij jouw persoonlijke ontwikkelplan? Of volgde je al eerder een opleiding op het gebied van NEN 2767 / BOEI, maar wil je jouw kennis verder uitbreiden? Wellicht vraag jij je dan af welke opleiding het beste aansluit bij jouw vooropleiding.

Om jou alvast een beetje op weg te helpen bij het vinden van de meest geschikte opleiding ontwikkelden wij een opleidingswijzer voor ons cursusaanbod NEN 2767 / BOEI.

 • Klik hier voor opleidingswijzer bouwkunde
 • Klik hier voor opleidingswijzer installaties (WTB en E)

Dus vul ‘m snel in en ontdek welke opleiding het beste aansluit.

Helix foto: Jaco Klamer

Persoonlijk opleidingsadvies?
Heb je na het invullen van de opleidingswijzer nog behoefte aan een persoonlijk opleidingsadvies? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, we denken graag me jou mee.

Je kunt ons bereiken via 0182-682349 of academy@helix.nl