Invoering NTA 8800 (energielabel) uitgesteld tot 1 januari 2021

Op aandringen van Neprom, NVB-Bouw, Bouwend Nederland, IVBN, Aedes en BNA is de invoering van NTA 8800 uitgesteld tot 1 januari tot 2021 (dit was 1 juli 2020). De softwarebouwers kunnen de software niet op tijd gereed krijgen, omdat de nieuwe rekenmethodiek zo complex is. Hierdoor is er niet genoeg tijd over om de adviseurs om te scholen, hiervoor was 6 maanden toegezegd.

Helix Academy is blij met dit uitstel, omdat het ook voor ons als opleider ook een onzekere tijd was. We wilden snel opleidingen bieden, maar veel was onduidelijk, waardoor wij ook geen goede opleiding konden ontwikkelen. Helaas zorgt dit wel weer voor een langere (onzekere) overgangsperiode, waarin cursisten weer een afweging moeten maken of ze wachten op de nieuwe methodiek, of toch nog willen scholen in de huidige methodiek.

Lees hier de brief die minister Knops hierover aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Ik heb al een diploma als EPA-W adviseur, wat moet ik nu doen?

Je hoeft op korte termijn nog niets te doen, je kunt gewoon blijven opnemen en afmelden tot 31-12-2020 onder de huidige methodiek. Sterker nog, je kunt dan nog niet onder de nieuwe methodiek van de NTA 8800 afmelden. Wel zul je er dus voor moeten zorgen dat je per 1 januari 2021 je diploma op zak hebt, anders kun je vanaf dat moment geen labels meer afmelden. Ons advies is om niet te vroeg je opleiding te volgen (want dan weet je per 1-1-2021 niet meer hoe het moet), maar ook niet te laat (dit zorgt ervoor dat je nog kans hebt om te herkansen voor 1-1-2021, mocht je onverhoopt de eerste keer niet slagen).

Ik heb nog geen diploma, maar wil er wel een halen, wat zal ik doen?

Globaal heb je 2 keuzes:

  1. De tweetrapsraket: Je volgt de EPA-W cursus, haalt het examen en kunt in ieder geval dit jaar nog energielabels opnemen en afmelden. Je zult dan dit jaar ook de omscholing moeten volgen. En nog een keer examen doen. Totaal komt dit globaal neer op 2×3 dagen training (1x voor EPA-W adviseur en 1x voor NTA 8800 omscholing) en 2x examen. Een examen kost nu zo’n € 500,- bij CITO.
  2. Je gaat voor ‘in 1 keer goed’: Je volgt eind 2020 direct de hele NTA 8800 training (ongeveer 5 dagen) en doet 1x examen. Het nadeel: Je kunt heel 2020 geen energielabels opnemen of afmelden.
    Uiteindelijk komt het er dus op neer dat je afweegt of je het ervoor over hebt om een extra examen te doen en iets meer training om dan wel in 2020 energielabels op te kunnen nemen.

Hoe zat het ook alweer met de NTA 8800?

Opleiding en bijscholing
De huidige opleidingen blijven staan in 2020. Alle oude rekenmethodes worden vervangen door één nieuwe: de NTA 8800. Er komt géén nieuwe opfriscursus in 2019 of 2020. De geldigheid van de EPA opfris die adviseurs gevolgd hebben, wordt verlengd tot december 2020. Wel zullen alle adviseurs bijgeschoold moeten worden richting de NTA 8800 en opnieuw bij een officiële instantie (zoals CITO) examen doen.

Basis- en detailopname
In de opnamemethodiek wordt onderscheid gemaakt tussen basis- en detailopname. De detailopname is het meest uitgebreid, en is verplicht bij nieuwbouw. Als een gebouw eenmaal op detailniveau is afgemeld, zullen toekomstige wijzigingen altijd weer op detailniveau opgenomen en afgemeld moeten worden. Overstappen naar basisniveau mag dan dus niet meer. Voor bestaande bouw volstaat de basismethode.

Examinering
Door de loop van de tijd is het slagingspercentage gezakt van 60% (2009) tot 45% (2018). Helix Academy heeft i.s.m. andere opleiders geageerd tegen de moeilijkheidsgraad van deze examens. Ook in de bijeenkomst met de stelselverantwoordelijken heeft Helix Academy sterk aangedrongen op meer inzicht in de examens, en terugkoppeling vanuit het CITO richting ons als opleiders hoe onze cursisten het examen gemaakt hebben, zodat we onze opleidingen verder kunnen verbeteren.