Introductiemiddag NEN 2767; Focus op infra

Op 14 september a.s. nodigt Helix, in samenwerking met de Hogeschool Utrecht, de NVDO en DON Bureau je van harte uit voor een waardevolle inloopmiddag Conditiemeting bij het ir. J.W. Topshuis, het bedieningsgebouw van de Oosterscheldekering op het werkeiland Neeltje Jans (Noordzee Route, Vrouwenpolder).

“NEN 2767; Focus op infra”

De NEN 2767 norm maakt het mogelijk om op uniforme wijze inzicht te krijgen in de staat van onderhoud van de assets. Ook binnen de infrasector kan deze methodiek uitstekend worden toegepast voor civiele kunstwerken zoals bruggen, tunnels, viaducten, sluizen e.d. De basis van een conditiemeting is het kwalificeren en het kwantificeren van gebreken van bouwdelen, waarbij ook de risico’s van geconstateerde gebreken worden aangegeven.

Programma (12.30-16.15 uur)

  • Ontvangst met lunch
  • Inleiding door dagvoorzitter Bert van Beveren, Districtshoofd Zuid Rijkswaterstaat Zee & Delta
  • Filmpresentatie “Een stil verbond” m.b.t. Bouw, Beheer & Onderhoud van de Oosterscheldekering door Piet Vos, Adviseur Beheer & Onderhoud Oosterscheldekering b.d.
  • Ontwikkeling en gebruik van inspectiemethodieken/conditiemeting door Jeroen Engelen, Teamleider TI Asset Management Waterschap Rivierenland  & voorzitter commissie Conditiemeting NEN 2767 Gebouwde omgeving

Pauze

  • NTA 8026 vastgoedsturing en conditiemeting – risico gestuurd beheer en onderhoud door Douwe Schoonderwaldt, lid werkgroep NEN 2767 methodiek
  • Praktijkinspecties volgens NEN 2767 Infra, een schakel in de keten van Asset Management door Mans Damen, A-Quin en Ziv Amit, AM4U

Afsluitende Netwerkborrel

Aanmelden
Kom ook naar deze waardevolle introductiemiddag op een unieke locatie en ontdek wat de toegevoegde waarde van de NEN 2767 voor jouw organisatie kan zijn. Deelname is kosteloos en introducé(e)s zijn van harte welkom. Aanmelden kan via www.nvdo.nl

Nota bene: deze bijeenkomst kent een no-show regeling 75 euro (afwezigheid zonder afmelding vooraf)