Introductiebijeenkomst Leergang NEN 2767 Conditiemeting Gebouwde Omgeving

Vrijdag 10 februari 2017, locatie Tatasteel Hoogoven museum

Graag nodigen de NVDO, Hogeschool Utrecht en Helix u van harte uit voor de  Introductiebijeenkomst voor de Leergang NEN 2767 Conditiemeting Gebouwde Omgeving op vrijdag 10 februari a.s. bij TATA Steel in Velsen-Noord

Tijdens deze interactieve ontbijtsessie introduceren wij de vernieuwde praktijkleergang NEN 2767 Conditiemeting Gebouwde omgeving, die op 6 maart 2017 van start zal gaan.  Deze leergang, georganiseerd vanuit samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) en Hogeschool Utrecht (HU), leidt inspecteurs en adviseurs op binnen de specialisaties bouwkunde, infra (civiele kunstwerken) en installatietechniek (Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde).

Wat is het belang en de toegevoegde waarde van de NEN 2767-methodiek binnen de gebouwde omgeving? Wat zijn de toepassingen (mjop, contracten, onderhoudsbeleid) en welke andere methodieken zijn er? Hoe werken vastgoedeigenaren in de praktijk met deze norm en hoe gebruiken oud-cursisten de opgedane kennis uit de opleiding in hun dagelijks werk? Tijdens deze ontbijtsessie, bedoeld voor potentiele cursisten en hun leidinggevenden, gaan we op deze thema’s in en krijgen deelnemers uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen. 

  • Nut en noodzaak vakkundig uitgevoerde inspecties: inleiding met medewerking van Roy Pillen (Rijksvastgoedbedrijf), Jaap Bakker (Rijkswaterstaat) en Pablo van der Laan (Ymere)
  • Nieuwe NEN 2767 Gebouwde omgeving, conditiemeting en aanvullende inspecties; verzorging, BOEI-aspecten, veiligheid etc.: spreker: Kees van Belzen (Don Bureau)
  • Praktijkpresentaties per discipline infra, gebouwen, installatietechniek, monumenten: sprekers: Peter van der Landen (Helix-docent) en Ko Nieuwenhuijse (Tata Steel)
  • Opzet leergang, inspecteur en adviseur, post HBO certificaat, permanente educatie en kwaliteitsborging: spreker: Michiel Grijpink (Hogeschool Utrecht)

Praktische informatie

Datum: vrijdag 10 februari 2017
Tijd: van 8.30 uur tot 11.30 uur
Locatie: Tata Steel, Hoogovens museum, Velsen-Noord
Kosten: geen

Meer informatie over deze bijeenkomst of aanmelden?

Inschrijven via: http://www.nvdo.nl/kalender/10-februari-2017-nvdo-ontbijtsessie-conditiemeting-gebouwde-omgeving-386/

Download hier de uitnodiging of neem voor meer informatie contact op met de NVDO (info@nvdo.nl / 030-634 6040) of de Hogeschool Utrecht (info@hu.nl / 088-481 8888)