Inspecteurs Van Dorp Installaties opgeleid in NEN 2767 Conditiemeten

In de achterliggende maanden zijn 13 medewerkers van Van Dorp Installaties opgeleid om NEN 2767 conditiemetingen uit te voeren voor werktuigbouwkundige installaties.

Conditiemeting volgens NEN 2767 is een instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van installatiedelen en installaties. Met een conditiemeting wordt de technische staat van een gebouw of installatie meetbaar gemaakt en uitgedrukt in numerieke waarden.

Technisch beheer van installaties

PraktijkVan Dorp voert voor haar opdrachtgevers o.a. het technisch beheer van installaties uit en stelt meerjaren onderhoudsplanningen op voor correctief en preventief onderhoud. Omdat opdrachtgevers in toenemende mate vragen om inspecties van de installaties conform de NEN 2767, ontstond  binnen Van Dorp de behoefte om medewerkers op te leiden op dit gebied.
De afdeling P&O ging op zoek naar een geschikte cursus op het gebied van de NEN 2767 en kwam uit bij Helix Academy (voorheen WVS Training). Medewerker P&O Eline van Noort: ‘Helix Academy kon een 3-daagse maatwerktraining NEN 2767 aanbieden, specifiek gericht op de werktuigbouwkundige installaties én op één van onze eigen locaties in Lijnden. Dit leek me een interessante optie.’

Theorie én praktijk

In november ging een eerste groep inspecteurs van start met de3-daagse cursus. Gedurende 1 dag kregen de deelnemers te theorie van het conditiemeten bijgebracht. De tweede en derde lesdag werden gehouden op één van de grote universiteiten in Amsterdam. Onder begeleiding van trainer Leon Hoegee konden de deelnemers tijdens deze praktijkdagen zelfstandig aan de slag met het inspecteren van de aanwezige installaties, het vaststellen van de aard en intensiteit van de gebreken en het verwerken van de gebreken in de inspectieformulieren. Met name het praktijkdeel hebben de deelnemers als erg nuttig ervaren. Eén van de deelnemers: “De theorie was veel stof, maar door de praktische invulling begonnen de puzzelstukjes op hun plek te vallen!”

In december volgde een tweede groep medewerkers van Van Dorp een zelfde traject. Aanlsuitend volgden een aantal van de deelnemers nog een praktijkbegeleidingsdag MJOP’s. Tijdens deze dag leerden de deelnemers de inspectiegegevens in te voeren in de software en te verwerken tot een Meerjaren Onderhoudsplanning. Eind december 2013 sloten alle deelnemers het opleidingstraject af met een theorie- en praktijkexamen.

Duidelijk en boeiend

De deelnemers kijken terug op een interessante  en leerzame cursus, wat ook blijkt uit de gemiddelde beoordeling van de cursus met een 8,2. “Een prima, duidelijke cursus, met een docent die de lesstof boeiend weet te brengen.”