Het opstellen van een ontwikkeltraject; van een complex vraagstuk naar een concreet opleidingsplan

“We zijn op zoek naar een opleidingspartner die een introductieprogramma ontwikkelt en organiseert voor adviseurs binnen het Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed. Binnen dit programma helpen adviseurs kleinere maatschappelijk vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van het vastgoed”.

Met deze vraag benaderde RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) Helix eind 2020. Een brede en redelijk omvangrijke vraag, waarbij de opdrachtgever vraagt om op diverse vlakken (technisch inhoudelijk, maar ook op didactisch en onderwijskundig vlak) mee te denken. Helix geeft, samen met zusterbedrijf HabiTask, invulling aan deze vraag en vertaalt deze naar een concreet opleidingsplan voor de betrokken duurzaamheidscoaches en projectfacilitators. Gezien de aard en omvang van de aanvraag is besloten om deze gezamenlijk vanuit de zusterbedrijven Helix Academy en HabiTask op te pakken. Door de kennis, expertise en ervaring vanuit de beide bedrijven samen te brengen, kan er een succesvol introductieprogramma worden georganiseerd dat de adviseurs helpt een goede start te maken met hun werkzaamheden.

Het ontzorgingsprogramma

Je kunt er niet omheen; het verduurzamen van de vastgoedportefeuille is een grote opgave waar iedere vastgoedeigenaar of –beheerder mee te maken heeft. Ook eigenaren van maatschappelijk vastgoed, zoals bijvoorbeeld gemeenten, scholen, zorg- en culturele instellingen staan voor de grote opgave om in de komende jaren de verduurzamingsslag te maken. Vanwege gebrek aan capaciteit of kennis kan deze verduurzamingsslag voor de kleinere maatschappelijk vastgoedeigenaren een behoorlijke uitdaging zijn. Voor deze kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren –specifiek voor de kleinere gemeenten, scholen, zorginstellingen, buurthuizen en culturele instellingen– is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het zogenaamde ‘Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk vastgoed’ ontwikkeld.

Met de uitkering vanuit dit programma kunnen provincies een ontzorgingsprogramma opzetten, waarbij adviseurs kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren ondersteunen in de verduurzamen van de gebouwen die zij in eigendom hebben door middel van:

  • het inzichtelijk maken van de te nemen stappen;
  • de financieringsmogelijkheden;
  • het opstellen van een plan van aanpak;
  • het vinden van een uitvoerende partij.

Op dit moment zijn de 12 provincies druk bezig om adviseurs te werven die het ontzorgingsprogramma zullen uitvoeren. In veel gevallen wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen twee typen adviseurs: de duurzaamheidscoach en de projectfacilitator.

Het introductieprogramma binnen het Ontzorgingsprogramma

RVO heeft de wens om voor alle vanuit de provincies betrokken adviseurs een introductieprogramma te organiseren, waarbij alle kennis en ervaring die aanwezig is binnen het netwerk van RVO (o.a. het Kennis- en innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed KIP-MV) wordt gedeeld met de betrokken adviseurs.

In nauwe samenspraak met RVO zijn opleidingsadviseurs vanuit HabiTask en Helix bezig een volledig online introductieprogramma te ontwikkelen, waar in de zogenoemde eerste ‘stoomweek’ basisonderwerpen als energie, routekaarten, portefeuillescan, financieringsmogelijkheden en persuasieve vaardigheden aan de orde komen. Ook wordt binnen het programma ruimte gemaakt om provincie-specifieke thema’s op het gebied van verduurzaming te behandelen. Naast de specifieke lesonderdelen zullen ook assessment, intervisie en netwerken tussen de adviseurs vanuit de verschillende provincies een belangrijke plaats krijgen binnen het introductieprogramma.

Het vraagt de nodige kennis, vaardigheden en ook overtuigingskracht om doelgroepen voor wie huisvesting niet hun primaire focus of expertise heeft ‘mee te krijgen’ in de verduurzamingsslag. Helix en HabiTask helpen RVO en de provincies om inzicht te krijgen in welke kennis en vaardigheden dit van de coaches en facilitators vraagt. Zo brengen we structuur en faciliteren we het denkproces zodat de kennis en ideeën van RVO, de provincies en de kennisexperts maximaal tot zijn recht komt in het ontzorgingprogramma.

Sprekers vanuit het kennisnetwerk van RVO, zoals bijvoorbeeld Ruimte-OK en PIANOo, leveren hun bijdrage aan het introductieprogramma en worden vanuit Helix en HabiTask ondersteunt op het gebied van didactiek en online lesgeven.
Dit omdat dit voor veel experts nieuw is en Helix en HabiTask hierin inmiddels veel expertise hebben opgebouwd.

Naar verwachting medio mei 2021 zal de eerste groep adviseurs starten met het introductieprogramma. Tot die tijd hebben we als opleiders de uitdaging om deze veelomvattende vraag om te zetten naar een mooi introductieprogramma, waarmee de adviseurs een vliegende start kunnen maken binnen het ontzorgingsprogramma. Een mooie uitdaging!

Vrijblijvend advies

Ook belangstelling voor een incompanytraject binnen jouw organisatie? We denken graag met je mee. Bel naar 0182 – 682 349 of laat je gegevens achter.

Vul aanvraagformulier in