Helix Academy werkt mee aan NVDO lunchbijeenkomst over ontwikkelingen in nieuwe NEN 2767

Thema: Nieuwe ontwikkelingen in de NEN 2767 norm
Honderd euro Maintenance Lunch
Locatie: Waterliniemuseum Fort bij Vechten, Bunnik
Datum: 11 november 2016

Deze bijeenkomst is VOL. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Tijdens deze unieke lunchbijeenkomst praten NEN 2767-experts u graag bij over een aantal belangrijke ontwikkelingen rond de NEN 2767-norm en de noodzaak van de integratie van beide normen. Netwerken, kennis en informatie delen, een goed verzorgde lunch én een rondleiding door het op een na grootste fort van de Hollandse Waterlinie!

NEN 2767-Conditiemeting wordt breed binnen de vastgoed- en infrasector gebruikt om de technische kwaliteit van gebouwen en infra-objecten vast te stellen. Eerst gebeurde dit om de verdeling van financiële middelen over objecten, gebouwen en complexen objectief te onderbouwen. Later werd de methodiek met name gebruikt voor meerjaren onderhoudsplanningen. Op dit moment zijn er veel meer toepassingen, zoals conditiemeting als kwaliteitsmaatstaf in prestatiecontracten en conditiemeting als kwalitatieve benchmark bij vergelijking van prestaties van vastgoedorganisaties.

In het kader van de integratie van infra en gebouwen is het ontwerp van NEN 2767-1 Conditiemeting gebouwde omgeving gepubliceerd. Op dit moment is er nog een apart normdeel NEN 2767-1 (gebouwen) en NEN 2767-4-1 (infra). Door deze normdelen te integreren, betekent het dat we gebouwen, infrastructurele objecten en buitenruimte objectief en op dezelfde wijze kunnen beoordelen. Naast integratie van de normen voor infra en gebouwen, zien we een aantal belangrijke ontwikkelingen, randvoorwaardelijk voor succesvolle toepassing van de vernieuwde NEN 2767.

Programma

12.00 uur              Ontvangst met Lunch

12.25 uur              Welkom

12.30 uur              Belang van methodische integratie vastgoed en infra

Door: Roy Pillen, voorzitter werkgroep Methodische Integratie NEN 2767 en
Coördinerend adviseur vastgoed bij directie Portefeuillemanagement & -strategie van het
Rijksvastgoedbedrijf

Met de nieuwe, geïntegreerde NEN 2767 norm kunnen gebouwen, infrastructurele objecten en
buitenruimte objectief en op dezelfde wijze worden beoordeeld. Roy vertelt vanuit zijn rol als
voorzitter van de werkgroep wat de achtergronden en het belang van deze integratie zijn

13.00 uur              Decompositie, een hiërarchische opdeling van objecten
Door: Ziv Amit, senior adviseur technical asset management bij Arcadis Nederland

In de NEN 2767-1 wordt voor zowel infra als gebouwen gebruik gemaakt van een hiërarchische
opdeling van objecten, de decompositie. Ziv vertelt vanuit zijn brede ervaring binnen de infra-
wereld hoe deze database tot stand is gekomen, hoe deze gebruikt wordt bij inspecties aan
infra-objecten en geeft een doorkijkje naar toepassing hiervan bij vastgoed

13.30 uur              Onderwerp: Risico-inschatting gebreken (bijlage D NEN 2767-1)
Door: Peter van der Landen, senior adviseur onderhoudsmanagement bij Helix

In de NEN 2767-1 wordt onderscheid gemaakt in de. Aan de hand van een aantal
sprekende praktijkvoorbeelden legt Peter uit hoe een risico-inschatting moet worden
uitgevoerd

14:00 uur              Tour door museum