Helix ondersteunt NRC bij ontwikkeling en uitvoering van nieuwe cursus conditiemeten voor monumenten

Het Nationaal Restauratie Centrum (NRC) introduceert dit jaar een nieuwe cursus binnen haar aanbod: de praktijkgerichte cursus Monumenten Inspecteren. NRC, een specialistisch cursusinstituut voor de monumentenzorg, heeft als doelstelling het bevorderen van kennis van restauratietechnieken, -ambachten en monumentenzorg. Tijdens de 3-daagse cursus wordt op basis van de NEN 2767-systematiek uitgebreid ingegaan op het inspecteren van monumentale gebouwen / bouwdelen en het bepalen van conditiescores. De werkwijze voor het inspecteren en rapporteren is gebaseerd op de URL 2005 Inspecteren Bouwkundig Erfgoed.

Peter van der Landen, senior adviseur en docent NEN 2767 bij Helix, levert een belangrijke bijdrage bij samenstellen van cursusmateriaal en het verzorgen van de lesdagen.

Peter: ‘Vanuit Helix Academy verzorgen we al jaren cursussen op het gebied van de NEN 2767. Ook zijn we vanuit Helix nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de norm vanuit de normcommissie NEN 2767. Toen we vanuit het NRC de vraag kregen om de cursus meer specifiek te maken voor monumentale objecten was ik meteen enthousiast! Er zijn zeker overeenkomsten met een NEN2767 inspectie voor bestaande bouw, maar het inspecteren van monumenten gaat verder, dit kent een diepgaander detailniveau. Daar gaat mijn ‘bouwkundig hart’ altijd sneller van kloppen!’

De lesdagen worden verzorgd door Helix-docent Peter van der Landen en Joop Jansen, restauratie-adviseur en voormalig monumentenwachter. Tijdens de eerste lesdag zal inhoudelijk uitleg worden gegeven over de NEN2767 methodiek vanuit de norm, aangevuld met de voorschriften vanuit de URL 2005. De 2e en 3e lesdag hebben een praktische insteek en worden gegeven op de monumentale ‘Klooster Ter Eem’ te Amersfoort. De deelnemers leren een NEN 2767 inspectie aan te vullen met specifieke zaken als duurzaamheid en brandveiligheid rondom monumenten. Tot slot wordt kort geoefend met software rapportage programma.

Op 2, 9 en 16 december 2020 wordt de cursus ‘Monumenten Inspecteren’ voor de eerste keer gegeven bij het NRC in het Rijks monumentale klooster Ter Eem in Amersfoort. De cursus is bedoeld voor inspecteurs van beherende organisaties met monumenten in bezit, monumentenwachters en bouwkundigen werkzaam bij restauratie- en adviesbureaus.

Inschrijven kan via de website van het NRC.