Helix en Helix Academy organiseren kennisbijeenkomst voor gemeentes

Thema: Wat is het belang van conditiemeting met de nieuwe NEN 2767 voor een gemeente?

Begin 2017 is de vernieuwde norm NEN 2767 Conditiemeting voor de gebouwde omgeving gepubliceerd. Tijdens deze exclusieve bijeenkomst op donderdag 11 mei a.s. praten we een kleine groep geïnteresseerden bij over de mogelijkheden en implicaties van conditiemeting conform NEN 2767 voor uw vastgoedportefeuille.

U gaat naar huis met antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is conditiemeting conform NEN 2767?
  • Hoe bepaal je de gewenste onderhoudsniveaus en hoe bepaal je waar het onderhoudsbudget ingezet wordt?
  • Wat kan conditiemeting voor mijn gemeente betekenen? Denk hierbij aan onderbouwing van meerjarenonderhoudsplanningen en onderhoudsvoorzieningen, duurzame mjop’s en benchmark technische kwaliteit.
  • Hoe vertaalt conditiemeting zich in het onderhoudsbeleid en portefeuillemanagement?
  • Welke rol speelt de conditiemeting bij het uitbesteden van onderhoudswerkzaamheden of in prestatiecontracten?

Programma

Introductie: Nieuwe NEN 2767 Conditiemeting Gebouwde omgeving
Spreker: Peter van der Landen (docent NVDO en Helix Academy, senior adviseur Helix).
Peter gaat in op de mogelijkheden van NEN 2767 conditiemeting en aanvullende inspecties zoals verzorging, brandveiligheid, duurzaamheid en veiligheid.

Conditiemeting als instrument voor vastgoedbeleid?
Spreker: Patrick Zeilemaker (docent NVDO, Helix Academy, senior adviseur Helix).
Patrick vertelt hoe assetmanagers kunnen sturen op rendement van hun vastgoedportefeuille. Het gaat dan om het optimaliseren van kosten, inkomsten en het beheersen van risico’s op verschillende terreinen. De assetmanager heeft betrouwbare vastgoedinformatie nodig om te kunnen sturen. NEN 2767 is één van de instrumenten die de assetmanager daarvoor in kan zetten.

Professionaliseren van het vastgoedmanagement– case Den Helder
Spreker: Dylan Donia (Teamleider Vastgoedontwikkeling, afdeling Ruimte en Economie Gemeente Den Helder).
Dylan zal toelichten hoe de gemeente Den Helder bezig is met het professionaliseren van haar vastgoedmanagement. De gemeente verschuift van accommodatiegericht beleid naar professionele portefeuillesturing en wil hiermee meer efficiency bereiken en risico’s beheersen. Er wordt gelijktijdig aan verschillende bouwstenen gewerkt. Zo wordt de basisinformatie op orde gebracht en worden op dit moment het vastgoedbeleid, de vastgoedspelregels, het portefeuilleplan en de vastgoedmanagementrapportage binnen Gemeente Den Helder in de steigers gezet.

Aansluitend op deze presentaties is er ruimte voor discussie.

Voor wie?

We richten ons in deze bijeenkomst op gemeentes die met conditiemeting conform NEN 2767 willen beginnen en op gemeentes die hier al mee bezig zijn, maar een update willen hebben.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor managers of teamleiders vastgoed of medewerkers die op strategisch of tactisch niveau betrokken zijn bij het beheer en onderhoud van gebouwen. Om die reden is deze gratis bijeenkomst enkel toegankelijk voor mensen die in dienst zijn van een gemeente.

Praktische gegevens

Datum           Donderdag 11 mei 2017

Tijd                 9:30 – 12.00 (met aansluitend een lunch)

Locatie           Kantoor Helix/Helix Academy, Meridiaan 26, Gouda

Kosten           Deze bijeenkomst organiseren wij gratis

Aanmelden

Stuur ons een e-mail om u aan te melden voor deze bijeenkomst.

Over Helix

Helix heeft als rapporteur intensief meegewerkt aan de nieuwe norm NEN 2767 Conditiemeting gebouwde omgeving en werkt verder aan de invulling van specifieke toepassingen (o.a. voor gemeentes). Onze medewerkers zijn dan ook zeer goed op de hoogte van deze recente ontwikkelingen.

Over Helix Academy

Helix Academy is het trainingsbureau van Helix en gespecialiseerd in trainingen op het gebied van gebouwbeheer en –onderhoud, huisvesting en duurzaamheid. Voor het ontwikkelen en geven van trainingen werkt Helix Academy onder andere samen met de adviseurs van Helix.