Helix Academy ondersteunt landelijke afstemming over certificatie en registratie van vastgoedinspecteurs

Landelijke afstemming over certificatie en registratie van vastgoedinspecteurs; een initiatief vanuit Sertum en Hobéon dat we vanuit Helix Academy van harte ondersteunen! Vanuit onze rol als opleider en examenbureau participeren ook wij in de zogenaamde ‘Ronde-tafel-overleggen’ met als doel de kwaliteit van onderhoudsinspecties binnen de gebouwde omgeving structureel te verhogen. Lees in onderstaand persbericht van Hobéon SKO/Sertum meer over deze ontwikkelingen.

Persbericht Hobéon SKO/Sertum
Er bestaat op dit moment een grote behoefte aan gekwalificeerde inspecteurs voor bestaande gebouwen en installaties. Omdat diploma’s, certificaten en registraties onderling veelal niet goed vergelijkbaar zijn hebben Hobéon en Sertum het initiatief genomen tot een Nederland-breed systeem van opleiden, examineren, certificeren en registreren. Hobéon is een organisatie voor persoonscertificering en maakt onderdeel uit van KIWA.

Het initiatief heeft geleid tot een ronde-tafel-overleg met relevante organisaties die professionals op het gebied van vastgoedonderhoud opleiden en examineren. Hierin is overeenstemming bereikt over de inhoud van de competentieprofielen van de drie niveaus van vastgoedinspecteurs, de exameneisen en de wijze van examinering. Als basis hiervoor gelden de Maatlat voor Onderhoudskundigen, de NEN-2767 en de RVB-BOEI methodiek.

Om het systeem transparant en controleerbaar te maken is een ‘scheiding der machten’ overeengekomen, waarin opleiders, examenbureaus, de certificerende instelling en de registrerende en publicerende instelling hun eigen onafhankelijkheid kunnen behouden.

Lees hier het volledige persbericht verder op de website van Hobéon

Meer informatie over de status omtrent certificeringen bij Helix Academy? Neem contact met ons op!