Helix Academy introduceert de 3-daagse cursus Gebouwschade en Bouwgebreken.

Speciaal voor medewerkers binnen het werkveld Beheer en Onderhoud heeft Helix Academy de cursus ‘Gebouwschade en Bouwgebreken’ ontwikkeld. Iedereen die werkzaam is binnen het vakgebied Beheer en Onderhoud komt de gebreken regelmatig tegen, in vele soorten en maten. Ben je werkzaam binnen het vakgebied Beheer en onderhoud?

Dan is deze cursus echt geschikt voor jou!

De cursus in het kort.

De cursus start met een brede, algemene oriëntatie op gebouwschades, waarbij de bouwfysische- en technische aspecten worden behandeld. Daarna komen gedurende de cursusdagen alle mogelijke schadebeelden aan de orde, gekoppeld aan hun positie in de gebouwschil. Hierbij komen steeds dezelfde vragen naar voren:

  • Geconstateerde schade; Waarneming: Wat zien we precies?
  • Oorzaak schade; Onderzoek: Welk onderzoek precies?
  • Gevolgschade; Risico: Welke risico’s zijn er precies?
  • Oplossing; Herstel: Hoe is herstel mogelijk?

Na het volgen van deze cursus ben je in staat om gebouwschades waar te nemen, op risico’s te interpreteren én heb je voldoende kennis opgedaan om de juiste inschatting te maken wanneer nader gespecialiseerd onderzoek door derden noodzakelijk is.

Waarom is de cursus Gebouwschade en Bouwgebreken de moeite waard om te volgen?

De cursus is opgebouwd vanuit het perspectief van een gebouwbeheerder. Na een zorgvuldige benchmark, kwamen we tot de conclusie dat veel cursussen de problematiek van ‘Gebouwschades en Gebouwgebreken’ veelal benaderen vanuit ‘het voorkomen’. M.a.w. de cursusinhoud is daar vooral gericht op het juist detailleren van gebouw knooppunten om schade te voorkomen. Wij kiezen in onze driedaagse cursus een andere invalshoek, wij kijken heel duidelijk naar het constateren: “Wat zien we voor schade?”, ”Hoe ontstaat zo’n gebrek?”.

Van daaruit gaan we verder en proberen we oplossingen aan te dragen voor het herstel van de schade. Met deze benaderingswijze voldoen we sterk aan de behoefte van de beheerder, want die bevindt zich niet vooraan in de beroepskolom, waar het voorkomen van schades met ontwerpkeuzes wordt gemaakt, maar aan het eind van de kolom. Hij of zij wordt geconfronteerd met de dagelijkse praktijk van zich reeds voordoende schades. Tijdens de cursus proberen we passende antwoorden aan te dragen, zodat de klant, de gebruiker, bewoner, verder geen hinder meer zal ondervinden van de schade.