Geslaagde maatwerkopleiding bij Vastestate

Onlangs volgden 9 medewerkers van Vastestate de Leergang Technisch Gebouwbeheerder als maatwerktraining via Helix Academy. Vastestate is actief in het beheren, verhuren en adviseren van vastgoedeigenaren van diverse kantoorpanden, woningen, winkelcentra en zorgcomplexen. Binnen Vastestate ontstond de behoefte om de servicedeskmedewerkers en medewerkers vastgoedmanagement meer kennis bij te brengen over de technische aspecten van gebouwen.

Gaylen Vink (medewerker vastgoedmanagement) vertelt: “Toen ik aan de cursus begon was ik in mijn functie (medewerker facility- en contractmanagement) vooral bezig met het afsluiten van diverse onderhoudscontracten met leveranciers. De onderhoudsfrequentie en het soort onderhoud van de installatie was hier erg belangrijk in. In mijn huidige functie als medewerker vastgoedmanagement heb ik veel contact met onze huurders. Het contact dat ik met de huurders heb is erg divers en loopt uit van administratief tot technisch beheer. Het is fijn dat ik de huurders nu direct de ernst van een situatie kan vertellen, daar naar kan handelen en kan schakelen binnen en buiten onze organisatie.”

Maatwerk
De medewerkers hebben enkel de voor hen relevante modules gevolgd op het gebied van bouwkunde, Bouwbesluit, brandveiligheid, WTB- en E-installaties en energieverbruik. Voor iedere module stond een ervaren vakdocent, die d.m.v. overleg met de opdrachtgever de inhoud had toegespitst op de werksituatie van de deelnemers. Dat het maatwerk is, bleek ook uit de lengte van de modules: normaliter hebben deze de duur van 2 dagdelen, maar omdat er behoefte was aan meer informatie, heeft elke module totaal 3 dagdelen geduurd. Gaylen vertelt: “Het was erg fijn dat de modules in drie verschillende dagdelen werden opgesplitst, op de manier konden wij dieper ingaan op de inhoud. Doordat er meerdere dagdelen waren konden wij tijdens het nieuwe dagdeel onze ervaringen uit de praktijk bespreken met de docenten.”

Extra praktijkdeel
Na de les Brandveiligheid bleek dat de deelnemers meer behoefte hadden aan praktische voorbeelden. Enkele weken later is er daarom een extra praktijkdeel toegevoegd: in het voor hen naastgelegen pand ‘Innovation Dock’ gelegen op het RDM-terrein kregen de deelnemers meer praktische handvatten op het gebied van Brandveiligheid. Gaylen vertelt: “Met mijn functie kom ik niet zo vaak op locatie en mijn technisch referentiekader was voor de cursus niet erg groot. Door de praktijk dag kreeg de theoretische uitleg meer vorm en daardoor herken ik situaties van onze huurders nu beter.”

Gesprekspartner
De deelnemers kijken terug op leerzame cursusdagen. Eén van de cursisten schrijft na de lesdag E-installaties: “Als er een melding binnen komt met betrekking tot elektra weet je het waar iemand het over heeft en welke opties je kunt uitsluiten”. De deelnemers zijn nu vanuit de brede technische basiskennis in staat op een gelijkwaardig niveau te communiceren in contacten met technische collega’s, klanten of opdrachtgevers. Om vast te stellen of de deelnemers zich de bijgebrachte kennis ook eigen hebben gemaakt, werd de opleiding afgerond met een theoretisch examen. Met succes, alle deelnemers rondden het examen af met een positief resultaat!

Vervolg
Vastestate blijft niet stilstaan in het opleiden van haar medewerkers. Drie medewerkers binnen Vastestate hebben zich aangemeld voor de Leergang voor Integraal inspecteur, welke in samenwerking met de Hogeschool Utrecht en de NVDO wordt georganiseerd. Binnen deze opleiding leren de deelnemers inspecties aan gebouwen uit te voeren, op het gebied van Brandveiligheid, Onderhoud, Energiezuinigheid en Inzicht in het voldoen aan wet & regelgeving. Vanaf hier wensen we de deelnemers veel succes met het afronden van deze leergang.

Vrijblijvend (online) intakegesprek
Het opleidingstraject bij Vastestate is een mooi voorbeeld van een maatwerkopleiding die we in nauwe samenspraak met de opdrachtgever hebben samengesteld. Benieuwd welke mogelijkheden er zijn voor een maatwerkopleiding voor uw medewerkers? Neem contact met ons op voor een geheel vrijbijvend (online) intakegesprek, waarin we de mogelijkheden bespreken.