EPA-W | Vraag & Antwoord

ATTENTIE: Volgend jaar geldt een nieuwe bepalingsmethodiek!
Het nieuwe stelsel voor energieprestaties gaat in op 1 juli 2020, een half jaar later dan gepland. Dit stelsel gaat de huidige EPA-W en EPA-U vervangen. Tot die tijd is de huidige regelgeving nog van toepassing.
Dit uitstel is nodig om de overgang goed voor te bereiden. In overleg met het ministerie van BZK heeft het Lenteakkoord dit bekend gemaakt: de eerdere ingangsdatum van 1 januari 2020 is niet haalbaar.

Dit betekent dat de cursus NTA 8800 basis- en detailopname op dit moment nog in ontwikkeling is.

Lees hier de meest gestelde vragen omtrent dit onderwerp.

EPA-W | Vraag & Antwoord

1. Is een energielabel bij woningen verplicht?

De Europese richtlijn (EPBD) stelt het energielabel bij verkoop en verhuur verplicht. Bij verkoop van woningen is het verplicht, maar de overheid levert Voorlopig Energielabel aan woningeigenaar bij het ontbreken van Energie-Index. Dit hoeft alleen door een erkend deskundige worden gecontroleerd en afgemeld.
Ook bij de verhuur van woningen is het energielabel verplicht. Bij het toekennen van punten in de woningwaardering ten behoeve van de energieprestatie van een woning is de Energie-Index verplicht. Deze Energie-Index wordt vastgesteld door een woningopname van een gediplomeerd EPA-W adviseur of opnemer.

2. Ik ben verhuurder, wat zijn mijn verplichtingen m.b.t. het energielabel? Wat is de Energie-Index?

 • De Energie-Index is verplicht bij het toekennen van punten in de woningwaardering (ten behoeve van de energieprestatie van een woning)
 • Woningeigenaar levert alle relevante stukken ten behoeve van het opstellen van een Energie-Index (tekeningen, etc.)
 • EPA-W opnemer/adviseur doet de opname van de woning (inspectie en berekening), controleert de reeds bekende gegevens en vult deze aan met de in de woning geconstateerde waarnemingen
 • EPA-W adviseur voert de gegevens in de software in en meld de woning af bij RVO
 • De Energie-Index wordt gebruikt voor de bepaling van het aantal punten in de woningwaardering ten behoeve van de energieprestatie van de desbetreffende woning
 • De Energie-Index kan ook gebruikt worden voor het bepalen van de energetische verbetering van een woning in verband met subsidie.

3. Ik ben verkoper, wat zijn mijn verplichtingen m.b.t. het energielabel? Wat houdt een definitief energielabel in bij koopwoningen?

 • Definitief Energielabel is verplicht bij verhuur of verkoop, ook bij advertentie
 • Overheid levert Voorlopig Energielabel aan woningeigenaar bij ontbreken van Energie-Index
 • Woningeigenaar inspecteert, past het Voorlopig Energielabel aan en levert bewijzen aan volgens REG
 • Erkend Deskundige controleert aangeleverd bewijsmateriaal en vraagt indien nodig aanvullend bewijs op
 • Na goedkeuring van de stukken en het Voorlopig Energielabel meld de Erkend Deskundige het Energielabel af bij RVO en geeft RVO een Definitief Energielabel af

4. Wat moet ik doen om energielabels op te mogen nemen?

Om energielabels te mogen opnemen, moet je examen doen bij het CITO en je diploma halen. Dit is een lastig examen. In 2011 en 2012 slaagde 38% van alle mensen die examen deden bij het CITO voor onderdeel 1 (EPA-W opnemer) en 77% voor onderdeel 2 (EPA-W adviseur).

Het is daarom aan te raden een gedegen opleiding bij Helix Academy te volgen. Wij zullen er alles aan doen dat u het examen haalt, o.a. met het maken van proefexamens onder begeleiding van de docent.

5. Wat is het verschil tussen EPA-W opnemer en EPA-W adviseur?

Een EPA-W opnemer mag alleen de woningen opnemen, maar niet in de software invoeren. Een EPA-W adviseur mag wél in de software invoeren. Je moet om EPA-W opnemer te worden examen doen in onderdeel 1 (casus + meerkeuze) van het CITO, en voor EPA-W adviseur onderdeel 1 en 2. De cursus EPA-W opnemer kost 2,5 dag, de cursus EPA-W adviseur 3 dagen.

6. Als ik mijn diploma EPA-W adviseur heb, kan ik dan energielabels afmelden?

Om energielabels te mogen afmelden, heb je als persoon een EPA-W adviseur diploma nodig, maar als bedrijf heb je ook een BRL9500-00 certificaat nodig om de energielabel te mogen afmelden bij AgentschapNL. Er zijn bedrijven met zo’n certificaat waaronder zelfstandige adviseurs of corporaties mogen afmelden. Het is ook mogelijk om zelf het BRL9500-00 certificaat te verkrijgen. Dit is ongeveer rendabel vanaf 300 afmeldingen per jaar, vanwege hoge auditkosten. Bekijk hier de certificerende instellingen.

7. Welke basiskennis heb ik nodig om deze cursus EPA-W te volgen? Dit met als uiteindelijk doel om het CITO examen met goed gevolg af te kunnen leggen.

We hebben gemerkt dat het halen van het CITO-examen voor EPA-W best lastig is. Onze 3-daagse EPA-W cursus gaat van de volgende uitgangspunten uit:

 • Deelnemers besteden ongeveer 24 uur aan huiswerk:
  • 4 uur lezen ISSO vóór aanvang training
  • 4 uur lezen ISSO tijdens training
  • 4 uur lezen ISSO vóór het examen
  • 8 uur oefenen tijdens de training
  • 4 uur oefenen vóór het examen
 • Deelnemers hebben HBO-niveau. Deelnemers met MBO-3 of -4 niveau zullen meer inspanning moeten leveren om het examen te halen. Indien gewenst kan gekeken worden of we voor deelnemers die daar behoefte aan hebben een extra dag kunnen plannen, waarin vragen gesteld kunnen worden en geoefend kan worden met examens. We hanteren een minimum van 4 deelnemers, zijn er minder geïnteresseerden, kan Helix Academy helaas geen extra dag bieden. De kosten voor een extra dag zijn € 450,- excl. BTW en € 70 arrangementskosten.  U kunt in de opmerkingen aangeven of u hier gebruik van wilt maken.
 • Deelnemers dienen bouwkundige basiskennis hebben. Deelnemers zonder bouwkundige kennis, wordt aangeraden vooraf de training Basiscursus Bouwkunde te volgen.
 • Basiskennis van installaties is wenselijk, klik hier om een Basiscursus Installatietechniek te volgen.

Meer weten?

Meer weten over EPA-U? Lees dan hier de Vraag en Antwoord van EPA-U. Heeft u nog meer vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust even contact met ons op, wij vertellen u graag meer.