Energielabel voor utiliteitsbouw: wanneer wel en wanneer niet?

Bij de verkoop, verhuur en oplevering van utiliteitsgebouwen is een geldig energielabel verplicht. Het label laat de energieprestatie van het gebouw zien. Ook maakt het energielabel duidelijk welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklasse voor utiliteitsbouw loopt van A++++ t/m G, dus van weinig naar veel besparingsmogelijkheden. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. De introductie van het energielabel draagt bij aan het behalen van de doelstellingen van het Nationale Energieakkoord.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt de zakelijke markt rond de introductie van het Energielabel in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Sinds 1 januari 2015 controleert de Inspectie Leefomgeving en Transport de verplichting om bij een transactiemomenten energielabel te hebben. Een transactiemoment is een oplevering, verkoop of verhuur van een utiliteitsgebouw. In de wet is alleen een maximale hoogte voor een bestuurlijke boete opgenomen als u niet voldoet aan deze verplichting. Deze boete is voor rechtspersonen € 20.250 en voor natuurlijke personen € 405.  Alleen een energieadviseur met een BRL9500-certificaatmag een energielabel voor utiliteitsgebouwen afgeven.

Aanvragen energielabel

Voor utiliteitsgebouwen verloopt de registratie van het energielabel anders dan voor woningen. De gebouweigenaar ontvangt geen voorlopig label en kan dit ook niet online omzetten in een definitief label. De gebouweigenaar schakelt zelf een EPA-adviseur in. Deze moet gecertificeerd zijn volgens BRL 9500. EPA-adviseur controleert het gebouw op een aantal kenmerken. Vervolgens ontvangt de gebouweigenaar-beheerder een energielabel. De adviseur laat het energielabel registreren.

Voor welke utiliteitsgebouwen is een energielabel verplicht?

Het gaat om gebouwen voor utiliteit:

  • gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen (open inrichtingen)
  • kantoorfuncties, zoals gebouwen van ministeries, provincies, gemeenten, banken, rechtbanken, waterschappen en stadsdeelkantoren (alle kantoren die via een entree/hal/balie toegankelijk zijn voor publiek)
  • publieke functies, zoals bibliotheken, stadhuizen, vergadercentra horeca en logies, zoals hotels, pensions, cafés, restaurants
  • sport, zoals sportscholen, stadions, zwembaden
  • verkoop, zoals supermarkten, (kleding)winkels, showrooms van garages

Meer informatie, voorbeelden en uitzonderingen kunt u vinden in de ‘FAQ Welke gebouwen (delen) zijn energielabelplichtig (pdf)’ onder de downloads op www.rvo.nl

Zichtbaar ophangen energielabel

Overheidsorganisaties in publieke gebouwen van meer dan 250 m2 moeten het energielabel duidelijk zichtbaar voor het publiek ophangen. Bijvoorbeeld naast de receptie of de ingang. Deze verplichting geldt ook voor andere publieke gebouwen vanaf 250 m2 (zoals ziekenhuizen, winkels, supermarkten, restaurants, schouwburgen, banken en hotels), mits er voor deze gebouwen een energielabel beschikbaar is als gevolg van bijvoorbeeld een verkoop. In gebouwen waarvoor speciale toestemming nodig is om binnen te komen hoeft het energielabel niet op een zichtbare plek te hangen. Bijvoorbeeld gebouwen van Defensie en Luchtmacht, gesloten inrichtingen voor de gezondheidszorg en kinderopvanginstellingen.

Rol van makelaars en notarissen

Een makelaar is verplicht voor zijn klanten om het energielabel te vermelden in advertenties. Bijvoorbeeld op aanbodwebsites voor bedrijfshuisvesting, in etalages en in gedrukte media. Notarissen kunnen nagaan of er een officieel geldig energielabel is via EP-online. Deze registratie is actueel en rechtsgeldig. Een pdf met het energielabel of een ander document is dus niet nodig bij de overdracht, dit heeft geen juridische waarde. Als er geen geldig energielabel is, mogen notarissen de overdracht overigens gewoon afhandelen. De wettelijke plicht ligt namelijk bij de verkoper. Wel geldt dan voor notarissen de zorgplicht: meldt dat de verkoper in overtreding is en een boete riskeert.

Bron: www.rvo.nl