Cursus EPA-U van start op 5 februari a.s.!

Helix Academy en Helix organiseren diverse trainingen op het gebied van NEN 2767 Conditiemeten. Voor onze korte trainingen ontvangen de deelnemers na afronding een certificaat van deelname. Met onze nieuwe 2-daagse ‘Verdiepingscursus NEN 2767 voor inspecteurs’ bereiden we deelnemers nu echter ook voor op het SCEV-examen voor ‘NEN 2767 Onderhoudsinspecteur Vastgoed’. Meer informatie over deze verdiepingscursus….

We ontvangen zeer regelmatig vragen over examens en certificeringmogelijkheden voor de NEN 2767 en/of BOEI. Hieronder ter verduidelijking een opsomming van de verschillende mogelijkheden op dit gebied.

NVDO leergang Conditiemeting NEN 2767

Bij de NVDO leergang Conditiemeting NEN 2767 voor BOEI en INFRA is het examen onderdeel van de cursus. Om de kwaliteit te waarborgen is een deskundige en onafhankelijke examencommissie geformeerd. Het examen wordt per discipline bouwkunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek en infra afgenomen. Na het examen volgt inschrijving in het NVDO-register. Een inschrijving in het register van de Nederlandse Vereniging van Onderhoud staat garant voor een brede acceptatie in de vastgoedwereld.

Aanvullende certificatie via Hobeon

Hobeon is een onafhankelijk bureau gespecialiseerd in certificering van opleidingen. Als vervolg op de NVDO-leergang en opleidingen aan Hogescholen is persoonscertificatie bij Hobeon mogelijk. De certificatie is dan voor Integraal Inspecteur Vastgoed per discipline bouwkunde, werktuigbouwkunde en elektrotechniek. Naast de opleiding moet de competentie voor de discipline aangetoond worden door het overleggen van een aantal inspectierapporten. Het Rijksvastgoedbedrijf werkt bijvoorbeeld uitsluitend met Hobeon gecertificeerde inspecteurs. Hobeon onderzoekt op dit moment in samenwerking met de belanghebbenden op welke wijze de persooncertificatie kan worden voortgezet en uitgebreid met een certificatie voor opleidingen en/of organisaties.

Examen via SCEV

De Stichting Comog Examens Vastgoed is een organisatie uit de branche die middels examens de vakkennis van cursisten toetst. Dit gebeurt bij NEN 2767- en BOEI inspectie opleidingen van diverse instituten, waaronder dus ook Helix Academy. Over het algemeen organiseert SCEV de examens voor opleidingsinstituten die niet zelf de mogelijkheid hebben een onafhankelijk examen te organiseren. Met een SCEV-examen is een vervolgregistratie bij Sertum mogelijk.

Aanvullende registratie bij Sertum

Sertum is een kennis- en kwaliteitsplatform uit de advies- en vastgoedbranche. Bij Sertum kunnen inspecteurs die zijn opgeleid in de NEN 2767 en BOEI-methodiek worden opgenomen in het Register Integraal Inspecteur Vastgoed. Voordeel van inschrijving in het register is dat kennissessies kunnen worden bijgewoond om “permanente educatie” te waarborgen. Inschrijving in het Sertum register wordt inmiddels door veel vastgoedeigenaren aanbevolen.

Hoe wordt kwaliteit van infra-inspecties gewaarborgd?

De certificatie van infra-inspecties is nog in ontwikkeling. Het Inspectie Platform van NVDO doet onderzoek naar de gewenste wijze van certificering van infra-inspecties. Het gaat dan om de vorm van certificering (persoons, opleiding, organisatie) en de geschikte onafhankelijke instituten om dit te regelen. Inmiddels is contact gelegd met de Stichting SCIOS. De intentie is uitgesproken de certificering van infra-inspecties in 2015 definitief te regelen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over examens en/of certificering op het gebied van NEN 2767 of BOEI? Neem dan vrijblijvend contact op met Harriet Walhout, manager trainingen via 06-12450526 of hwalhout@helix.nl.