Cursus Duurzame Gemeentelijke Gebouwen enthousiast ontvangen door Limburgse cursisten

Onlangs organiseerden wij in opdracht van Stichting Omschakelpunt de tweedaagse cursus Duurzame Gemeentelijke Gebouwen voor circa 40 medewerkers van verschillende gemeenten in Limburg. De reacties van de deelnemers aan de cursus was onverdeeld positief. Hieronder enkele reacties weergegeven.

Henk van Loon, Bouwkundig medewerker vastgoed Gemeente Peel en Maas:
“De docent brengt de cursus op een zeer kundige en spontane manier. Van tevoren zijn een aantal vraagstukken ingebracht en deze zijn ook daadwerkelijk door de docent behandeld. Tijdens de cursus hebben wij met een gemêleerd gezelschap (onder andere beheerders) kennis gedeeld en informatie uitgewisseld over het energieverbruik.
De beheerders hebben nu direct inzicht in wat de kleine en grote energieverbruikers zijn. Hierdoor kunnen wij als vastgoedbeheer maatregelen treffen. De docent heeft mij praktische tips & trucs aangereikt om direct mee aan de slag te kunnen gaan. Kortom: de cursus heeft voldaan aan mijn verwachtingen!”

Maarten van Lent Facilitair medewerker Team Beheer en Uitvoering Gemeente Peel en Maas:
“Voor het beleid van de gemeente Peel en Maas op het gebied van wonen, leven en werken vormen de begrippen diversiteit, duurzaamheid en zelfsturing het strategische kader. Het is daarom voor ons als gebouwbeheerders uiterst belangrijk om een goede controle te hebben op energierekeningen. Bewustwording stond bij de cursus centraal. Onze cursusgroep heeft concrete handvatten gekregen om met kleine aanpassingen relatief grote besparingen te realiseren. Meten = weten.
Door het zelf uitvoeren van binnenklimaatmetingen in onze gebouwen hebben wij een goed inzicht gekregen in het energiegebruik. Je krijgt praktische informatie over hoe je het energieverbruik op een juiste wijze kunt uitlezen en analyseren. Daarnaast is inzicht gegeven in de opbouw van de EPA- rapporten en op welke wijze je met diverse energiebesparende
maatregelen je EPA-label kunt verhogen.”

Monique Verspa Facilitair medewerker Gemeente Peel en Maas:
“Ik ben geheel ‘blanco’ de cursus ingegaan, in mijn functie is het niet noodzakelijk om alles tot in de detail over meterstanden te weten. Het is een laagdrempelige cursus en voor ‘de leek’ zeker goed te begrijpen; de docent kan op een heldere en begrijpelijke manier uitleggen. Praktische vragen passeerden de revue: waar kunnen we op besparen, wat
zijn voor ons de mogelijkheden en wat zijn de voor- en nadelen? Ik kan de kennis uit de cursus nu zowel op het werk als privé toepassen. De basiskennis was al aanwezig, nu heb ik ook een verdiepingsslag gemaakt op het gebied van meten = weten.”

Meer informatie over deze cursus ‘Duurzame Gemeentelijke Gebouwen’.