Casus: Een goede voorbereiding….

“De voorbereiding voor de verbouwing van de kantoorvleugel verloopt voorspoedig! Dank zij goede contacten met de gemeente was de vergunning snel binnen en de aanbesteding is binnen de raming gebleven. Als alles volgens plan verloopt dan kunnen we volgende week starten en kunnen we begin 2015 het nieuwe pand in gebruik nemen.” Aldus het verslag van het facilitair overleg van een verpleeghuis in het zuiden van het land. Bij een goede voorbereiding hoort echter meer:

  • Ook hier gaat aan een bouwproject sloop vooraf. Was hier nu wel of niet een sloopmelding voor gedaan?
  • De geselecteerde aannemer bleek te willen werken met een alternatieve oplossing voor de brandscheiding naar de verpleegafdeling. Hoe zat dat met de vergunning? Was die nu nog wel geldig?
  • Na oplevering kwam er een waslijst aan problemen bij de eerste controle door de brandweer. Daarbij waren ook zaken die netjes op tekening stonden. Hoe kan dat nou? Er was toch een vergunning verleend?
  • Het ontbreken van de juiste vergunning brandveilig gebruik en het niet kunnen tonen van de juiste certificaten was voor de gemeente reden een dwangsom op te leggen.

Een goede voorbereiding is het halve werk is het gezegde. Het halve werk is echter niet voldoende, zoals als bovenstaand voorbeeld blijkt. Een gebouweigenaar kan niet blind vertrouwen op een vergunning van de gemeente. En ook wil een vergunning voor een verbouwing niet zeggen dat de rest van het gebouw op orde is. Uiteindelijk bleek de halve voorbereiden te leiden tot een vertraging van 3 maanden.

Een gebouweigenaar is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de regels, zeker nu steeds vaker sprake is van vergunningvrije activiteiten en meldingen. Zonder de regels te kennen is aan deze verantwoordelijkheid geen invulling te geven. In de cursus Bouwbesluit; brandveiligheid leert de cursist niet alleen hoe de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 moeten worden gelezen maar ook en vooral wanneer welke regels van toepassing zijn. Wanneer geldt nieuwbouw? Aan welke regels moet getoetst worden bij inspecties? Na een intensieve dag bent u beter in staat uw verantwoordelijkheid te nemen en uw opdrachtgever of werkgever hierop te wijzen.

Meer leren op het gebied van Bouwbesluit?

Volg dan een van onze cursussen op het gebied van Bouwbesluit:

Of neem contact met ons op voor meer informatie over deze trainingen en/of de mogelijkheden voor een incompany traject.
Harriet Walhout, 06-12450526 of hwalhout@helix.nl.