Blog: Van Bouwbesluit naar BBL

Auteur: docent Hajé van Egmond

In 2021 moet de nieuwe Omgevingswet de huidige wet- en regelgeving in het fysieke domein vervangen*. Een megaoperatie die langzaam maar zeker meer vorm krijgt. Een belangrijke stap is op 31 augustus 2018 gezet: de publicatie van 4 AMvB’s (Algemene Maatregel van Bestuur) waarin de regels staan waar we ons straks aan moeten gaan houden. Er zal de komende jaren vast nog wel een en ander veranderen, maar de hoofdlijn ligt er.

De technische voorschriften die nu in het Bouwbesluit 2012 zijn vastgelegd staan straks in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL). Daarmee gaat overigens niet de gehele bouwregelgeving op de kop: het verdwijnen van de naam ‘Bouwbesluit’ – waar nog veel discussie over is – is eigenlijk de grootste wijziging. De wijzigingen zijn verder vooral ‘systeemtechnisch’ van aard en volgen uit de opzet van de Omgevingswet. De regels van een aantal losse AMvB’s worden toegevoegd en ook worden de ‘bouwparagraaf’ van de Woningwet en een aantal regels uit de Wabo verplaatst naar het BBL. De inhoudelijke wijzigingen blijven beperkt, zo komt er o.a. een beperkte aanpassing van de regels voor rookverspreiding.

Als u goed op de hoogte bent van het huidige Bouwbesluit dan wordt het straks dus vooral zoeken naar waar die regels nu eigenlijk gebleven zijn. Zo komt er in het BBL een los hoofdstuk voor de regels bij verbouwingen en verdwijnen er regels uit hoofdstuk 7 naar de gemeente. Die gemeente krijgt sowieso weer meer te zeggen na invoering van het BBL via het zogenoemde Omgevingsplan. In dat plan – waarin alle ruimtelijke spelregels worden samengevoegd – kan een gemeente bijvoorbeeld bepalen dat in een bepaald gebied woningen duurzamer moeten zijn dan de landelijke regels voorschrijven. Of dat woningen kleiner mogen zijn met lagere plafonds. De speelruimte van gemeenten hierbij staat wel nog in het BBL, maar er gaan dus wel weer lokale technische regels komen.

Wat is nu de beste voorbereiding op de komst van het BBL? Ik zou zeggen: begin eens met de opzet en werking van het huidige Bouwbesluit. Heeft u dat eenmaal goed onder de knie dan is de stap naar het BBL eenvoudig te zetten!

*Zoekt u meer informatie over de Omgevingswet, kijk dan zeker eens op http://www.omgevingswetportaal.nl

Meer weten over het Bouwbesluit? Volg dan de cursus Bouwbesluit 2012.