Basiskennis bouwkunde voor medewerkers Ipse De Bruggen

Brandveiligheid is een belangrijk aandachtspunt binnen zorginstellingen. Het is letterlijk van levensbelang dat afspraken rondom brandveiligheid binnen de zorg helder zijn en worden nagekomen. Brandweer en gemeenten hebben hier een belangrijke controlerende taak in. Zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de brandveiligheid binnen hun zorggebouwen.

Geen bouwkundige achtergrond

Basiskennis BouwkundeIpse de Bruggen is een grote zorginstelling voor mensen met een handicap, heeft ruim 350 kleinere zorglocaties en 3 landgoederen verspreid door Zuid-Holland. De afdeling Veiligheid bestaat uit 5 personen, die samen  ondersteuning en advies bieden op het gebied van brand- en vluchtveiligheid, BHV en ontruimingen binnen alle  locaties. Manager Veiligheid Karin Walstra vertelt: “Kennis van brand- en vluchtveiligheidszaken hebben onze medewerkers wel in huis. Maar steeds vaker lopen we er tegenaan dat ook bouwkundige kennis nodig is om alle werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld materiaal- kennis of inzicht in de constructie van een gebouw; deze zaken hebben allemaal invloed op de brandveiligheid van een gebouw. En die bouwkundige achtergrond, die hebben onze medewerkers nu juist niet.”

Cursus Elementaire Bouwkunde op maat

Eén van de medewerkers Veiligheid, Wendy van Wissen, ging op zoek naar een geschikte opleiding op het gebied van bouwkunde en kwam terecht bij de cursus ‘Elementaire Bouwkunde’ van Helix Academy.  Wendy: ‘Deze cursus paste bij wat ik zocht. In relatief korte tijd de basis van de bouwkunde bijgebracht krijgen, dat leek me een prima opzet!’ In overleg met manager Karin Walstra werd besloten om deze cursus als maatwerk training voor alle vier de medewerkers van de afdeling Veiligheid te organiseren.

Om een goed beeld te krijgen van de kennisbehoefte van de medewerkers en de achtergrond van de organisatie, hield bouwkundig trainer Ineke Schimmelpenningh een intakegesprek met Karin en twee van de medewerkers. Op basis van dit intakegesprek paste Ineke de cursus Elementaire Bouwkunde enigszins aan, zodat de koppeling tussen de bouwkunde en brandveiligheid goed naar voren kwam tijdens de cursus.

Praktijkdeel op locatie

De deelnemers kijken tevreden terug op het cursustraject en waardeerden de cursus met een 8 als gemiddelde eindcijfer. Wendy: “We hebben veel geleerd en deze kennis kunnen we zeker gebruiken in ons dagelijks werk. Trainer Ineke Schimmelpenningh heeft heel veel kennis en kon met haar achtergrond als architect en adviseur binnen de zorg veel vertellen uit haar eigen werkervaring.”

Ter afronding van de cursus vond een praktijkgedeelte plaats, waarbij de deelnemers onder begeleiding van Ineke twee van zorglocaties van Ipse de Bruggen bekeken; één pand van bestaande bouw en één nieuwbouw pand. Wendy: “Het praktijkgedeelte vond ik ook erg leerzaam. De verschillen in gebruikte materialen, constructies enzo werden op deze manier goed duidelijk. Als ik een gebouw doorloop, zie ik nu andere zaken dan voorheen. In die zin heb ik mijn kennis echt uitgebreid en kan ik er lekker mee aan de slag!”