Afdeling Facilitair & Huisvesting Zadkine rondt leergang Technisch Gebouwmanagement af

Gedurende de periode van begin februari tot eind mei 2016 verzorgde Helix Academy in opdracht van de Rotterdamse onderwijsinstelling Zadkine de leergang Technisch Gebouwmanagement. Deze 10-daagse leergang omvatte de volgende lesdagen:

  • kaders en instrumenten van vastgoedmanagement
  • basiskennis bouwkunde
  • basiskennis installaties
  • elektrotechnische installaties
  • energiemanagement
  • bouwbesluit 2012
  • brandveiligheid
  • NEN 2767 conditiemeten gebouwen
  • NEN 2767 conditiemeten installaties

Opdrachtgever Harry Burggraaf, Harry burggraafteamleider van de afdeling Facilitair & Huisvesting, blikt met een goed gevoel terug op de leergang:

“Inhoud van de lesdagen is prima. Soms was het tempo een uitdaging, maar over het algemeen werd daar goed op geanticipeerd door de docenten. De overgebrachte informatie is goed en deskundig, zowel hetgeen de docenten vertelden als het lesmateriaal  in de cursusmap.

Voor alle betrokken docenten geldt dat ze op een zeer enthousiaste manier les hebben gegeven. Het niveau is hoog, er was een goede timing voor pauzes en er werd op een goede manier feedback gegeven op vragen uit de groep.

De docenten hebben veel kennis, zowel op theoretisch als praktisch vlak. Dit maakt dat een lesdag nooit saai was. We behandelden tijdens de lesdagen cases uit onze eigen organisatie, wat erg prettig werkte.

De komende periode zullen we zeker goed gebruik kunnen maken van de inhoud van de leergang. Tevens zal ik in de toekomst zeker een beroep doen op de aanwezige kennis bij Helix Academy voor diverse onderwerpen die binnen onze organisatie spelen. Het eindcijfer 7 tot 8 is zeker voor alle docenten van toepassing!”

Begin oktober zullen de medewerkers van Zadkine een theorie- en praktijkexamen afleggen voor alle gevolgde lesonderdelen. Op 8 september a.s. start in Utrecht ook weer de leergang Technisch Gebouwmanagement voor open inschrijving.