EPA-U | Vraag & Antwoord

ATTENTIE: Volgend jaar geldt een nieuwe bepalingsmethodiek!
Wil je in 2019 aan de slag als EPA W/U adviseur, dan is het gehele jaar nog mogelijk om de opleidingen te volgen inclusief het EPA examen. In de 2e helft van 2019 worden de examens gebaseerd op het nieuwe opnameprotocol volgens de NTA 8800, die geldt vanaf januari 2020. Er komt één methodiek voor woningen en utiliteitsbouw, zowel nieuwbouw als bestaande bouw. De NTA 8800 gaat onder andere de NEN 7120, NEN 8088, NEN 1068 en de ISSO 75.3 vervangen.

Vanaf 1 januari 2020 vervalt de vakbekwaamheid van de EPA-adviseur op basis van het oude opnameprotocol. Wij houden je graag op de hoogte via deze website en onze nieuwsbrief (inschrijven kan rechtsonder op de pagina) op de hoogte over de ontwikkelingen en de opleidingen voor bijscholing van gediplomeerde adviseurs en opleidingen voor de startende adviseurs in de branche.
Lees hier meer.

1. Is een energielabel bij utiliteitsgebouwen verplicht?

Sinds 1 januari 2008 is een energielabel verplicht bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen. Het energielabel is geldig voor de volgende utiliteitsgebouwen: kantoren, scholen, winkels en ziekenhuizen. Dit geldt voor zowel bestaande als nieuwe gebouwen. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Enkele gebouwen zijn uitgezonderd zoals monumenten, religieuze gebouwen, onteigende gebouwen (die worden gesloopt), tijdelijke gebouwen (gebruiksduur van maximaal 2 jaar) en een gebouw waar geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen.

Bron: Rijksoverheid

2. Ik ben verkoper, wat zijn mijn verplichtingen m.b.t. het energielabel? Bestaat er een voorlopig energielabel bij utiliteitsgebouwen?

De registratie van het energielabel verloopt bij utiliteitsgebouwen anders dan bij woningen. De eigenaar van het gebouw ontvangt geen voorlopig label en kan dit dus ook niet online omzetten in een definitief label. Een EPA-U adviseur moet het gebouw controleren op een aantal kenmerken, waarbij de EPA-U adviseur het energielabel laat registreren. De EPA-U adviseur moet wel werkzaam / aangesloten zijn bij een gecertificeerd bedrijf (zie vraag 5).

Bron: Rijksoverheid

3. Wat moet ik doen om energielabels op te mogen nemen?

Om energielabels te mogen opnemen, moet je examen doen bij het CITO en je diploma halen. Het examen bestaat uit vier onderdelen die allemaal voldoende moeten worden afgerond. Het is een lastig examen. In 2011 en 2012 slaagde 43% van alle mensen die examen deden bij het CITO voor alle onderdelen.

Het is daarom aan te raden een gedegen opleiding bij Helix Academy te volgen. Wij zullen er alles aan doen dat je het examen haalt, o.a. met het oefenen van examens onder begeleiding van onze docent.

4. Bestaat er net als bij EPA-W, ook een EPA-U Opnemer?

De cursus EPA-W is te volgen voor opnemers én adviseurs. Een EPA-W opnemer mag alleen de woningen opnemen, maar niet in de software invoeren. Een EPA-W adviseur mag wél in de software invoeren. Na deze beide cursussen (opnemer en adviseur) kan je examen afleggen bij het Cito.

De cursus EPA-U is te volgen voor adviseurs. Er bestaat namelijk bij het Cito geen examen voor een EPA-U opnemer. Het is niet verplicht om na deze bovenstaande cursussen examen af te leggen. Je kan deze cursussen ook volgen om meer kennis te vergaren over het werk als EPA- adviseur of -opnemer.

5. Als ik mijn diploma EPA-U adviseur heb, kan ik dan energielabels afmelden?

Om energielabels te mogen afmelden, heb je als persoon een EPA-U adviseur diploma nodig, maar als bedrijf heb je ook een BRL 9500-03 certificaat nodig om de energielabel te mogen afmelden bij RVO. Er zijn bedrijven met zo’n certificaat waaronder zelfstandige adviseurs mogen afmelden. Het is ook mogelijk om zelf het BRL9500-03 certificaat te verkrijgen. Je kan je als bedrijf laten certificeren voor de BRL 9500-03 als je minimaal 1 gediplomeerde adviseur hebt. Het is echter pas rendabel vanaf ongeveer 300 afmeldingen per jaar, vanwege de hoge auditkosten.

Op de website van Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland (KvINL) vind je een overzicht van bedrijven die gecertificeerd zijn om het energielabel voor gebouwen af te geven.

6. Word je als bedrijf jaarlijks getoetst door een keurende instantie?

Jaarlijks vind er een organisatorisch onderzoek plaats. Tijdens dit onderzoek wordt het kwaliteitshandboek beoordeeld en worden de hierin omschreven procedures geverifieerd aan de reeds uitgevoerde projecten.

7. Word je als EPA-U adviseur jaarlijks nog getoetst door een keurende instantie?

Tot op heden (februari 2018) is het zo dat de EPA-U adviseur alleen het bewijs van vakbekwaamheid (CITO examen/diploma) dient te halen.

Dit gaat in de toekomst echter veranderen, aangezien er met een methodiek van studiepunten gewerkt gaat worden.

Op de website van het KvINL vind je hierover meer in de laatste Vakwijzer op pagina 4/5: http://kvinl.nl/algemeen/voorpagina/over-kvinl/vakwijzer/

In de 1e versie van de “KvINL-COEC-richtlijn” lees je nog wat meer in detail hierover: http://kvinl.nl/algemeen/voorpagina/accrediteren/

8. Welke basiskennis heb ik nodig om deze cursus EPA-U te volgen? Dit met als uiteindelijk doel om het CITO examen met goed gevolg af te kunnen leggen.

Het niveau van het CITO-examen EPA-U is hoog. Onze 3-daagse EPA-U cursus gaat van de volgende uitgangspunten uit:

 • Deelnemers besteden ongeveer 24 uur aan huiswerk:
  • 4 uur lezen ISSO vóór aanvang training
  • 4 uur lezen ISSO tijdens training
  • 4 uur lezen ISSO vóór het examen
  • 8 uur oefenen tijdens de training
  • 4 uur oefenen vóór het examen
 • Deelnemers hebben HBO-niveau. Deelnemers met MBO-3 of -4 niveau zullen meer inspanning moeten leveren om het examen te halen. Indien gewenst kan gekeken worden of we voor deelnemers die daar behoefte aan hebben een extra dag kunnen plannen, waarin vragen gesteld kunnen worden en geoefend kan worden met examens. We hanteren een minimum van 4 deelnemers, zijn er minder geïnteresseerden, kan Helix Academy helaas geen extra dag bieden.
 • Deelnemers dienen installatietechnische basiskennis hebben. Omdat er in utiliteitsgebouwen grote en complexe installaties aanwezig zijn, is het belangrijk vooraf over voldoende installatietechnische kennis te beschikken. Deelnemers zonder installatietechnische kennis, wordt aangeraden vooraf module 4 van de training Elementaire Installatietechniek te volgen.
 • Basiskennis van bouwkunde is wenselijk, klik hier om een Basiscursus bouwkunde te volgen

Meer weten?

Heeft u nog meer vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust even contact met ons op, wij vertellen u graag meer.