3 resultaten uit de enquête ‘Digitaal cursusmateriaal’

Hoe denk jij over digitaal cursusmateriaal? In totaal hebben 104 personen gereageerd op de enquête welke begin juni verstuurd is naar ruim 700 (oud)cursisten. Met behulp van deze enquête wilden we inzicht krijgen in de wensen van onze cursisten met betrekking tot digitaal cursusmateriaal. Als opleider willen we bijdragen aan een duurzame samenleving, maar willen we anderzijds ook tegemoetkomen aan de wensen van onze klanten.

3 resultaten uit de enquête:

1. Papier heeft de voorkeur
59% van de cursisten wil het lesmateriaal het liefst op papier. Daarnaast gaf 61% aan dat naslagwerk wél digitaal kan worden verstrekt. Als opleider hebben we naar aanleiding van deze uitkomsten stappen ondernomen om duurzamer om te gaan met papier. Zo hebben we recentelijk de mogelijkheden bekeken om over te gaan op digitale platformen waarop naslagwerk kan worden gepresenteerd. Voorlopig willen we de cursisten wel blijven voorzien van een hand-out tijdens de cursus. Het cursusmateriaal wordt door deze beslissing een stuk duurzamer, waarbij onze cursisten wél de mogelijkheid krijgen om aantekeningen te maken bij de PowerPoint.

2. Verdeeldheid
Opvallend is dat 49,7% van de cursisten het cursusmateriaal als voorbereiding op een examen het liefst op papier heeft en 50,3% dit het liefste digitaal heeft. De verdeeldheid over dit onderwerp is groot. Cursisten geven aan dat ze wél graag de mogelijkheid willen krijgen om het materiaal eventueel zelf te printen. Middels een digitaal platform willen we de mogelijkheid bieden om lesmateriaal te printen of op te slaan op een eigen computer. Wanneer een cursist geen beschikking heeft over een printer en dit specifiek bij ons aangeeft, zoeken we natuurlijk graag een gepaste oplossing.

3. Digitale leeromgeving? Graag!
79% van de ondervraagden zou graag gebruik maken van een digitale leeromgeving, waarin zij contacten met cursisten kunnen leggen, het lesmateriaal, huiswerk en naslagwerk voor een cursus of leergang kunnen vinden. De volgende opmerkingen vormen een representatief beeld van de reacties: “Digitaal is gemakkelijker natuurlijk, ook om materiaal te delen met medecursisten.” en “Voor mij is het prettig dat je contact kunt houden met de medecursisten, zodat je de praktijkervaringen kunt bespreken.”. Sparren, overleggen en ervaringen uitwisselen met medecursisten worden meermaals als voordelen genoemd. De vraag voor ons als opleider is natuurlijk of dit van toepassing is op alle cursussen, of alleen op meerdaagse cursussen of leergangen. Hierover zijn we intern nog in overleg. Heb jij nog goede argumenten? Laat het ons weten of vul de onderstaande poll in! Wanneer er ontwikkelingen zijn rondom dit onderwerp, hoor je dit snel van ons.

Inmiddels hebben we 3 (oud)cursisten uit Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Holland blij gemaakt met een Bol.com bon van € 20,-. Vanaf hier willen we natuurlijk alle cursisten bedanken voor de moeite om de enquête in te vullen!

 

Poll: Een digitale leeromgeving is alleen zinvol bij meerdaagse cursussen

Bekijk resultaten