Energiemonitoring; inzicht krijgen in en grip houden op de energiehuishouding

Deze week publiceerde de Universiteit Leiden een nieuwsbericht, waarin vermeld wordt dat de universiteit op een nieuwe website per universiteitsgebouw het energie- en waterverbruik en de CO2-footprint publiceert. Door structurele energiemonitoring wordt het energieverbruik en CO2-footprint per gebouw nauwgezet geregistreerd en online gepubliceerd. Hiermee wil de universiteit inzicht krijgen in en grip te houden op de energiehuishouding. Ook kunnen de verschillende universiteitsgebouwen hiermee met elkaar worden vergeleken. Lees het gehele artikel: https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2016/12/energieverbruik-duurzaam-in-beeld

Een mooi praktijkvoorbeeld hoe een vastgoedeigenaar het instrument energiemonitoring inzet om haar panden verder te verduurzamen.

Ook binnen jouw organisatie aan de slag met energiemonitoring? Leer er alles over tijdens onze 1-daagse cursus Energiemonitoring voor huisvestingsmanagers die we op 4 april 2017 organiseren. Docent Sannie Verweij leert je wat het belang is van energiemonitoring bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. Je leert welke wet- en regelgeving op jouw gebouw en jouw organisatie van toepassing is. Bovendien leer je hoe je een eenvoudige administratie voor monitoring kunt opzetten.

Meer informatie? Neem contact op met Harriet Walhout via hwalhout@wvstraining.nl of 06-12450526.