Voorkom incidenten met uitgebreide NEN 2767 BOEI inspecties

BOEI is ontwikkeld als aanvulling op de NEN 2767. Na een aantal incidenten waaronder de Schipholbrand, werd duidelijk dat meer sturingsinformatie nodig is dan alleen de technische conditie van gebouwen. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het initiatief genomen om de BOEI-systematiek te ontwikkelen. Hierin worden per discipline naast de technische conditie andere aspecten zoals brandveiligheid, energie en het voldoen aan wet- en regelgeving opgenomen.

 

In bijlage C van NEN 2767 (2017) zijn informatief de aanvullende inspecties zoals BOEI opgenomen. Een goed opgeleide inspecteur kan deze in combinatie met conditiemeting uitvoeren. Omdat conditiemetingen t.b.v. meerjaren onderhoudsplanningen met een zekere periodiciteit worden uitgevoerd, is het wenselijk zoveel mogelijk informatie over de objecten mee te nemen in de opname.

Rijksvastgoedbedrijf werkt al jaren met BOEI. Verwezen wordt naar de nieuwe handboeken die vrij beschikbaar zijn voor belangstellenden. Momenteel wordt gewerkt aan toevoeging van (arbo)veiligheid. Inmiddels zijn er ook infra-opleidingen BOEI waaraan bijvoorbeeld Rijkswaterstaat gaat deelnemen. Ook hier is de beschikbaarheid van installaties bij een sluis of de brandveiligheid van een tunnel van levensbelang.

Incidenten zullen er altijd blijven. Met BOEI kunnen we het aantal incidenten bij gebouwen, infra-objecten en installaties tot een minimum beperken en kan de beheerder op ieder moment aantonen dat de informatie over het object op orde is.

Over de auteur

Roel Warringa - Commissielid en rapporteur NEN 2767
Roel werkt mee aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van conditiemeten. Hij is rapporteur van NEN 2767 conditiemeting en bestuurslid van NVDO, waar hij meewerkt met nieuwe ontwikkelingen op dit vakgebied. Daarnaast is Roel technisch directeur bij adviesbureau Helix. Ook is Roel lid van Platform Inspectiebranche. Roel wil de kennis niet voor zichzelf houden, maar inbrengen naaar de markt.