Verzorgingsscore in NEN 2767 deel 4, Infra

Met de verzorgingsscore wordt de verzorgingskwaliteit vastgesteld van objecten en bouwdelen. Het gaat er dan om in welke mate deze objecten verzorgd en schoon (visueel acceptabel) zijn. Net als de conditiebepaling wordt bij de bepaling van de verzorgingskwaliteit gebruik gemaakt van een zespuntsschaal.

Bij de integratie van de verschillende delen van NEN 2767 is ook gekeken naar de verzorgingsscore zoals deze nu in deel 4.1 voor infra is opgenomen. Hierin werd al onderscheid gemaakt tussen de volgende zaken:

  • gebreken die betrekking hebben op technische veroudering;
  • tekortkomingen die betrekking hebben op vervuiling (verzorgd en schoon)

NEN Kennisbank - Verzorgingsscore 1 Deze tekortkomingen zijn bijvoorbeeld graffiti, plantengroei in een goot, onkruid op een dak en algengroei. Het gaat dan om over het algemeen eenvoudig verwijderbare vervuiling die niet veroorzaakt is door technische veroudering en nog niet heeft geleid tot technische gebreken.

Esthetische gebreken zoals vergeling, andere verkleuring, aanslag vanuit het materiaal zelf etc. worden gewoon bij de bepaling van de technische conditiescore betrokken.

Voorstel in de nieuwe geïntegreerde NEN 2767-2

Het voorstel is voor alle NEN 2767 conditiemetingen, zowel voor infra als vastgoed, onderscheid te maken tussen:

  • technische gebreken die leiden tot een zuivere conditiescore;
  • tekortkomingen die leiden tot een verzorgingsscore.

Dit betekent voor conditiemetingen van vastgoed een inperking van esthetische gebreken voor bepaling van de technische conditiescore. Wel wordt dan geadviseerd altijd een opname van de verzorgingsscore te doen. Dit geeft belangrijke aanvullende informatie voor de asset-owner.
NEN Kennisbank - Verzorgingsscore 2

Over de auteur

Roel Warringa - Commissielid en rapporteur NEN 2767
Roel werkt mee aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van conditiemeten. Hij is rapporteur van NEN 2767 conditiemeting en bestuurslid van NVDO, waar hij meewerkt met nieuwe ontwikkelingen op dit vakgebied. Daarnaast is Roel technisch directeur bij adviesbureau Helix. Ook is Roel lid van Platform Inspectiebranche. Roel wil de kennis niet voor zichzelf houden, maar inbrengen naaar de markt.