Scenarioplanning onderhoud met NEN 2767 Conditiemeting

Hoe kun je besparen op onderhoud zonder dat gebouwgebruikers hier direct nadeel van ondervinden?

Dit kan door in het huisvestingsbeleid een onderhoudstrategie op te nemen. In deze onderhoudstrategie wordt de minimum gewenste kwaliteit op gebouwdeel- of complexniveau vastgelegd. Met de methodiek conditiemeting kan het effect van gekozen onderhoudsscenario’s zichtbaar worden gemaakt. De meeste systemen voor meerjarenonderhoudsplanningen hebben de mogelijkheid op basis van scenario’s het onderhoud in te plannen en precies het onderhoud uit te voeren dat minimaal gewenst is.

De vragen bij het formuleren van onderhoudscenario’s zijn:

  • Wat is de minimum acceptabele conditie van het gebouwdeel of complex
  • Welke risico’s zijn bij het huidige gebruik en de beoogde instandhoudingsperiode acceptabel
  • Welke onderhoudsniveaus passen bij de verschillende gebouwdelen of complexen

Onderstaande scenario’s zijn gekozen voor een ziekenhuis. Voor de kantoorruimten is een basisniveau (B) afgesproken. Het plusniveau (A) is van toepassing op de voor publiek toegankelijke ruimten en de zichtbare gevelvlakken. Het minimum niveau (C) is voor gebouwdelen die op korte termijn worden afgestoten en niet direct voor publiek toegankelijk zijn. In de praktijk is het voorbeeld verder uitgewerkt. Het resultaat is  aantoonbaar lagere onderhoudskosten en een hogere waardering door de klant (patiënten in dit voorbeeld).

Scenario’s met conditie en risico-inschatting

NEN 2767 kennisbank - Scenarioplanning

Over de auteur

Roel Warringa - Commissielid en rapporteur NEN 2767
Roel werkt mee aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van conditiemeten. Hij is rapporteur van NEN 2767 conditiemeting en bestuurslid van NVDO, waar hij meewerkt met nieuwe ontwikkelingen op dit vakgebied. Daarnaast is Roel technisch directeur bij adviesbureau Helix. Ook is Roel lid van Platform Inspectiebranche. Roel wil de kennis niet voor zichzelf houden, maar inbrengen naaar de markt.