Samenvoeging NEN-normen Conditiemeting NEN 2767 Gebouwen en Infra

NEN-norm 2767 Conditiemeting voor bouw- en installatiedelen bestond oorspronkelijk uit een deel 1: de methodiek en een deel 2: de gebrekenlijsten. In 2009 is hieraan toegevoegd een ontwerp norm deel 3: Aggregatiemethode conditiescores. Deze ontwerpnorm is niet in definitieve vorm verschenen. De aggregatiemethode is in vereenvoudigde vorm opgenomen in deel 1 versie oktober 2011. Hiermee kwam deel 3 te vervallen.

In juli 2011 verscheen NEN 2767 deel 4: Infrastructuur. In deel 4 wordt de methodiek voor conditiemeting van infrastructurele objecten beschreven met verwijzing naar deel 1 de algemene methodiek voor bouw- en installatiedelen. Vervolgens is een uitgebreide database met bouwdelen en gebrekenlijsten voor infra ontwikkeld en aan NEN 2767 deel 4 toegevoegd. Begin 2014 is deze database in een eenvoudig benaderbare vorm als NPR 4768 beschikbaar gekomen.

NEN 2767 wordt inmiddels zeer breed voor bestaande gebouwen en infrastructurele objecten toegepast. Die toepassing breidt zich nog steeds uit. Zo wordt er gewerkt aan invulling voor wegen, groenvoorzieningen en luchthavens. Een van de belangrijkste doelstellingen van de normcommissie op dit moment is integratie van de deelnormen, zodat er uiteindelijk alleen gewerkt wordt met een deel 1: methodiek en een deel 2: bouwdelen en gebrekenlijsten.

Het omvormen van NEN 2767 deel 1 tot een beschrijving van de methodiek voor conditiemeting van gebouwen en infra zal eenvoudig te realiseren zijn. Lastiger wordt het met de bouwdelen en gebrekenlijsten opgenomen in deel 2. In de huidige deel 2 zijn gebrekenlijsten opgenomen voor 49 bouw- en installatiedelen. Uitgangspunt was dat je hiermee voldoende input zou hebben voor het maken van een onderhoudsplan voor een gemiddeld woningcomplex of een gemiddeld kantorencomplex. Bouwdelen en gebreken die niet zijn opgenomen in deel 2 kunnen volgens het raamwerk zoals opgenomen bijlage A van deel 1 worden gekwalificeerd.

NEN 2767 kennisbank - Samenvoegen NEN-normen

Over de auteur

Roel Warringa - Commissielid en rapporteur NEN 2767
Roel werkt mee aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van conditiemeten. Hij is rapporteur van NEN 2767 conditiemeting en bestuurslid van NVDO, waar hij meewerkt met nieuwe ontwikkelingen op dit vakgebied. Daarnaast is Roel technisch directeur bij adviesbureau Helix. Ook is Roel lid van Platform Inspectiebranche. Roel wil de kennis niet voor zichzelf houden, maar inbrengen naaar de markt.