De rol van aannemer verandert

De rol van de aannemer is aan het veranderen en gaat steeds meer van reactief naar proactief. De aannemer staat naast de klant staat en geeft het proces / project gezamenlijk vorm. De oplossingen voor vastgoedonderhoud komen steeds meer ‘van onderaf’ waarbij de opdrachtgever meer gebruik gaat maken van de specifieke kennis van de aannemer. Van de aannemer wordt steeds meer creativiteit verwacht op het gebied van vastgoedonderhoud en renovatie.

Deze veranderende rol is ook van invloed op het kennisniveau bij de aannemer. De aannemer zal moeten zorgdragen voor een hoog kennisniveau op die specifieke vraagstukken waar de klant mee worstelt, zoals brandpreventie, duurzaamheid, onderhoud, NEN2767 etc. Onze opdrachtgevers wensen toenemende mate inzicht in de onderhoudskosten, en dus budgetzekerheid, voor de langere termijn. Het totale vastgoedonderhoud, zowel bouwkundig- als installatietechnisch, wordt daarin meegenomen, inclusief terrein en terreininrichting. Daarmee wordt voldaan aan de vraag vanuit de klant die één aanspreekpunt wil voor al het onderhoud. Helix Technisch Advies kan ondersteunen in deze nieuwe rol.

Wij zien dat deze verandering een verschuiving met zich meebrengt, waarbij de focus is verplaatst van directe naar indirecte kosten. Doordat de aannemer een adviserende rol vervult, de opdrachtgever ontzorgt en processen efficiënter en waar mogelijk online worden ingericht, kan de opdrachtgever in toenemende mate een managementfunctie vervullen met lagere indirecte kosten binnen de eigen organisatie. Resultaatgericht onderhoud is daar een passend antwoord op, waarbij vertrouwen daar het sleutelwoord is . Door samen concrete eenheidsprijzen en prestatie-eisen af te spreken wordt er een heldere invulling gegeven aan een contract.  De verantwoordelijkheid voor een goed eindproduct, ook op lange termijn, komt daardoor bij de aannemer te liggen. En daar hoort deze ook, want een goede aannemer is de deskundige bij uitstek .

“Een goede kok in een mooi restaurant schrijft men toch ook niet voor waar hij zijn boodschappen moet doen en hoe hij een gerecht moet bereiden”.

Daarbij is er niet alleen meer aandacht voor de samenwerking met de opdrachtgevers maar ook met leveranciers. Centraal in alle veranderingen staat de gebruiker en de gebruiker tevredenheid. Een opdrachtgever wil het beste gebouw bieden aan de gebruiker. Bij alle werkzaamheden van de aannemer staat daarom, steeds meer de gebruiker van het gebouw centraal in een gezamenlijk belang voor aannemer en opdrachtgever.

Over de auteur

Roel Warringa - Commissielid en rapporteur NEN 2767
Roel werkt mee aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van conditiemeten. Hij is rapporteur van NEN 2767 conditiemeting en bestuurslid van NVDO, waar hij meewerkt met nieuwe ontwikkelingen op dit vakgebied. Daarnaast is Roel technisch directeur bij adviesbureau Helix. Ook is Roel lid van Platform Inspectiebranche. Roel wil de kennis niet voor zichzelf houden, maar inbrengen naaar de markt.