Rijksvastgoedbedrijf werkt samen met andere belanghebbende mee aan de nieuwe norm NEN 2767

NEN 2767 vindt als instrument voor inspectie van gebouwen brede toepassing. Inmiddels is voor ruim 500.000 gebouwen in Nederland en daarbuiten een conditiemeting uitgevoerd. Meestal gebeurde dit ter onderbouwing van een meerjaren onderhoudsplanning. Ook in de infrawereld is het instrument voor toestandinspecties van bruggen, viaducten e.d. niet meer weg te denken. Op dit moment is er nog een aparte norm voor infra en gebouwen. Met de samenvoeging van de Rijksgebouwendienst en de Dienst Vastgoed Defensie tot Rijksvastgoedbedrijf wordt bekeken of een complex- / locatiebenadering, waarbij onderhoudsbudgetten kwalitatief en integraal kunnen worden verdeeld over gebouwen en buitenruimte, mogelijk is.

Samen met Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en marktpartijen is het initiatief genomen tot het opstellen van één norm voor de gebouwde omgeving. Helix treedt in dit kader op als rapporteur. Doel is het vervaardigen van een bruikbare norm, waarin alle belanghebbenden in de bouw en infra zich voldoende weten te vinden. De actie past goed in het streven naar meer integratie in de bouw.

Wat gaat er veranderen ten opzichte van de huidige norm voor conditiemeting van gebouwen? De norm zal veel beter worden opgebouwd doordat de systematiek van decompositie en hiërarchische opdeling in objecten, elementen, bouwdelen en gebreken van infra wordt overgenomen.

Wat wordt er meer verwacht van de inspecteur?

Verwacht wordt dat de inspecteur weer meer vakkennis gaat inbrengen in plaats van alleen maar registreren van gebreken. Hiervoor zijn goede praktijkgerichte opleidingen nodig.

Wat wordt verwacht van opdrachtgevers van inspecties, onderhoudsplannen en prestatiegerichte onderhoudscontracten?

Verwacht wordt dat opdrachtgevers naast proceseisen ook meer specifieke kwaliteitseisen, gebaseerd op de nieuwe NEN 2767 en aanverwante normering, gaan stellen. Dit is nodig gezien de vele discussies over geleverde kwaliteit in onderhoudsprojecten. Naast het NEN-traject voor integratie loopt een onderzoek naar kwaliteitsborging van NEN-2767 inspecties (certificering van inspecteurs).

In het kader van Assetmanagement wordt tot slot gezocht naar het structureren van eenduidige toepassingen van informatie uit NEN 2767 op tactisch en strategisch niveau. Hiertoe wordt nagegaan of NTA 8026 Vastgoedsturing en conditiemeting (veel gebruikt door woningcorporaties) om te vormen is tot een sturingsnorm voor gebouwen en infrastructuur.

Over de auteur

Roel Warringa - Commissielid en rapporteur NEN 2767
Roel werkt mee aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van conditiemeten. Hij is rapporteur van NEN 2767 conditiemeting en bestuurslid van NVDO, waar hij meewerkt met nieuwe ontwikkelingen op dit vakgebied. Daarnaast is Roel technisch directeur bij adviesbureau Helix. Ook is Roel lid van Platform Inspectiebranche. Roel wil de kennis niet voor zichzelf houden, maar inbrengen naaar de markt.