Helix Kennisplein

Op het Helix Kennisplein delen we kennis over de gebouwde omgeving. Hiermee willen we een bijdrage leveren om het niveau van de vakkennis binnen de gebouwde omgeving te vergroten.  Iedereen die zich in de markt bezighoudt met beheer van vastgoed en/of infra kan op het Helix Kennisplein:

  • Artikelen vinden over actuele ontwikkelingen in o.a. de NEN 2767-norm, assetmanagement e.d.;
  • Specifieke vragen stellen aan onze experts.

NEN-norm Conditiemeting gebouwde omgeving; informatie uit inspecties wordt beter bruikbaar

Op 29 maart 2016 is het nieuwe normontwerp NEN 2767-1 Conditiemeting gebouwde omgeving gepubliceerd. Tot 15 mei kunt u commentaar geven op dit normontwerp via www.normontwerpen.nen.nl. NEN 2767-1 Conditiemeting gebouwde omgeving is een samenvoeging van...

Lees verder

De rol van aannemer verandert

De rol van de aannemer is aan het veranderen en gaat steeds meer van reactief naar proactief. De aannemer staat naast de klant staat en geeft het proces / project gezamenlijk vorm. De oplossingen voor...

Lees verder

Hoe kun je besparen op onderhoud zonder gebouwgebruikers te hinderen?

De behoefte bij beheerders van gebouwen, installaties en infra aan een persoonsonafhankelijke registratie van de conditie van hun onroerend goed volgens de NEN 2767 is groot. Na een periode van bezuinigen op beheer en...

Lees verder

Rijksvastgoedbedrijf werkt samen met andere belanghebbende mee aan de nieuwe norm NEN 2767

NEN 2767 vindt als instrument voor inspectie van gebouwen brede toepassing. Inmiddels is voor ruim 500.000 gebouwen in Nederland en daarbuiten een conditiemeting uitgevoerd. Meestal gebeurde dit ter onderbouwing van een meerjaren onderhoudsplanning. Ook...

Lees verder

Samenvoeging NEN-normen Conditiemeting NEN 2767 Gebouwen en Infra

NEN-norm 2767 Conditiemeting voor bouw- en installatiedelen bestond oorspronkelijk uit een deel 1: de methodiek en een deel 2: de gebrekenlijsten. In 2009 is hieraan toegevoegd een ontwerp norm deel 3: Aggregatiemethode conditiescores. Deze...

Lees verder