Helix Kennisplein

Op het Helix Kennisplein delen we kennis over de gebouwde omgeving. Hiermee willen we een bijdrage leveren om het niveau van de vakkennis binnen de gebouwde omgeving te vergroten.  Iedereen die zich in de markt bezighoudt met beheer van vastgoed en/of infra kan op het Helix Kennisplein:

  • Artikelen vinden over actuele ontwikkelingen in o.a. de NEN 2767-norm, assetmanagement e.d.;
  • Specifieke vragen stellen aan onze experts.

NEN 2767: invalshoek voor gebouwen en infra verschilt, methode niet

In 2002 is het initiatief genomen tot het opstellen van een norm voor conditiemeting van gebouwen: NEN 2767. In 2008 is hier een deel voor conditiemeting van infrastructuur aan toegevoegd. De toepassing heeft zich enorm verbreed. Op dit moment zijn we (een uitgebreide NEN- commissie met Helix/WVS als rapporteur) bezig één norm te maken voor…

Lees verder

Verouderingskromme, liever niet toepassen

Hoe bepaal je de conditie van een bouw- of installatiedeel als er zeker slijtage is en deze niet visueel beoordeeld of gemeten kan worden? Het gaat dan bijvoorbeeld om een pomp of een leiding met een bepaalde toepassing waarbij alleen een inschatting kan worden gemaakt op basis van de verwachte levensduur. In paragraaf 5.3 van de…

Lees verder

NEN-norm Conditiemeting gebouwde omgeving; informatie uit inspecties wordt beter bruikbaar

Op 29 maart 2016 is het nieuwe normontwerp NEN 2767-1 Conditiemeting gebouwde omgeving gepubliceerd. Tot 15 mei kunt u commentaar geven op dit normontwerp via www.normontwerpen.nen.nl. NEN 2767-1 Conditiemeting gebouwde omgeving is een samenvoeging van de normen voor gebouwen en infrastructuur. Vanuit de beheerders/eigenaren was de behoefte ontstaan om één norm te kunnen toepassen voor de…

Lees verder

De rol van aannemer verandert

De rol van de aannemer is aan het veranderen en gaat steeds meer van reactief naar proactief. De aannemer staat naast de klant staat en geeft het proces / project gezamenlijk vorm. De oplossingen voor vastgoedonderhoud komen steeds meer ‘van onderaf’ waarbij de opdrachtgever meer gebruik gaat maken van de specifieke kennis van de aannemer. Van…

Lees verder

Hoe kun je besparen op onderhoud zonder gebouwgebruikers te hinderen?

De behoefte bij beheerders van gebouwen, installaties en infra aan een persoonsonafhankelijke registratie van de conditie van hun onroerend goed volgens de NEN 2767 is groot. Na een periode van bezuinigen op beheer en onderhoud is vernieuwd inzicht nodig in de noodzakelijke investeringen om de objecten op het afgesproken conditieniveau te krijgen. Dit inzicht heeft…

Lees verder