Helix Kennisplein

Op het Helix Kennisplein delen we kennis over de gebouwde omgeving. Hiermee willen we een bijdrage leveren om het niveau van de vakkennis binnen de gebouwde omgeving te vergroten.  Iedereen die zich in de markt bezighoudt met beheer van vastgoed en/of infra kan op het Helix Kennisplein:

  • Artikelen vinden over actuele ontwikkelingen in o.a. de NEN 2767-norm, assetmanagement e.d.;
  • Specifieke vragen stellen aan onze experts.

NEN 2767 conditiemeting; goede opleiding geeft meer mogelijkheden voor inspectie infra objecten

Conditiemeting NEN 2767 is op zeer grote schaal toegepast bij de inspectie van gebouwen. Ook voor de inspectie van civiele kunstwerken zoals bruggen, tunnels, viaducten, sluizen, kades en duikers wordt de conditiemeting steeds meer toegepast. Naast de technische veroudering legt de inspecteur bij infra-inspecties de zogenaamde verzorgingsscore vast. De verzorgingsscore geeft aan in hoeverre het…

Lees verder

Aanvullende inspecties geven meer waarde aan NEN 2767 conditiemetingen

Op grote schaal worden inspecties volgens de methodiek Conditiemeting NEN 2767 toegepast voor het onderbouwen van meerjaren onderhoudsplanningen (MJOP’s) en het toetsen van resultaat gerichte onderhoudscontracten. Dit betekent dat inspecteurs de technische staat van een gebouw, woningcomplex of infrastructureel object vastleggen. Een goed opgeleide inspecteur kan meer dan alleen het vastleggen van de technische staat….

Lees verder

Risicoanalyse Arboveiligheid is een goede aanvulling op NEN 2767 inspecties

De behoefte bij beheerders van gebouwen, installaties en infra aan een persoonsonafhankelijke registratie van de conditie van hun onroerend goed volgens de NEN 2767 is groot. Na een periode van bezuinigen op beheer en onderhoud is vernieuwd inzicht nodig in de noodzakelijke investeringen om de objecten op het afgesproken conditieniveau te krijgen. Dit inzicht heeft…

Lees verder

Scenarioplanning onderhoud met NEN 2767 Conditiemeting

Hoe kun je besparen op onderhoud zonder dat gebouwgebruikers hier direct nadeel van ondervinden? Dit kan door in het huisvestingsbeleid een onderhoudstrategie op te nemen. In deze onderhoudstrategie wordt de minimum gewenste kwaliteit op gebouwdeel- of complexniveau vastgelegd. Met de methodiek conditiemeting kan het effect van gekozen onderhoudsscenario’s zichtbaar worden gemaakt. De meeste systemen voor…

Lees verder

Aggregatie conditie volgens NEN 2767

In paragraaf 5.4 van NEN 2767 deel 1 is de methode voor het bepalen van de totale conditie opgenomen. Deze zogenaamde aggregatiemethode wordt meestal gebruikt om uitspraken te doen over een totale voorraad aan gebouwen of infrastructurele objecten. Als voorbeeld: Bij een woningcorporatie is het beleid dat de gemiddelde conditie van complexen een score 2…

Lees verder