Helix Kennisplein

Op het Helix Kennisplein delen we kennis over de gebouwde omgeving. Hiermee willen we een bijdrage leveren om het niveau van de vakkennis binnen de gebouwde omgeving te vergroten.  Iedereen die zich in de markt bezighoudt met beheer van vastgoed en/of infra kan op het Helix Kennisplein:

  • Artikelen vinden over actuele ontwikkelingen in o.a. de NEN 2767-norm, assetmanagement e.d.;
  • Specifieke vragen stellen aan onze experts.

Nieuwe NEN 2767: meer mogelijk voor vastgoedbeleid

Begin 2017 is de nieuwe norm NEN 2767 Conditiemeting voor de Gebouwde omgeving gepubliceerd. Dit is een samenvoeging van de normen voor gebouwen en infrastructuur. Vooral grote assetowners wilden de norm op een eenduidige...

Lees verder

Een terugblik naar de aanleiding van NEN2767-1

In 2013 stonden we aan de vooravond van de samenvoeging van de NEN 2767 normen voor gebouwen en infrastructuur om te komen tot een geïntegreerde nieuwe NEN 2767-1 Conditiemeting gebouwde omgeving. Het is interessant om nog eens terug...

Lees verder

Conditiebepaling bij meerdere gebreken is lastig

In paragraaf 5.2 van NEN 2767 Conditiemeting is de methode van conditiebepaling voor een bouwdeel met meerdere gebreken opgenomen. Met name situatie 3 geeft veel verwarring tijdens trainingen en praktijkinspecties. Het voorbeeld in bijlage...

Lees verder

Nieuwe NEN 2767: rol goed opgeleide inspecteur wordt bevestigd!

Voor het meten van de technische kwaliteit wordt in (prestatie)contracten voor onderhoud meestal conditiebepaling volgens NEN 2767 voorgeschreven. In de eerste prestatiecontracten was dit nog een bijzaak. De opdrachtnemer (aannemer, installateur) liet zo goedkoop...

Lees verder

Ontwerp vernieuwde norm NEN 2767 Conditiemeting gebouwde omgeving gepubliceerd

NEN 2767 is een onafhankelijk toetsingsmiddel waarmee de technische conditie van bouw- en installatiedelen wordt vastgesteld. Door koppeling van inspectieresultaten aan het beheerbeleid van een organisatie kan sturing worden gegeven aan de meerjaren onderhoudsplanningen...

Lees verder