Helix Kennisplein

Op het Helix Kennisplein delen we kennis over de gebouwde omgeving. Hiermee willen we een bijdrage leveren om het niveau van de vakkennis binnen de gebouwde omgeving te vergroten.  Iedereen die zich in de markt bezighoudt met beheer van vastgoed en/of infra kan op het Helix Kennisplein:

  • Artikelen vinden over actuele ontwikkelingen in o.a. de NEN 2767-norm, assetmanagement e.d.;
  • Specifieke vragen stellen aan onze experts.

Nieuwe NEN 2767: rol goed opgeleide inspecteur wordt bevestigd!

Voor het meten van de technische kwaliteit wordt in (prestatie)contracten voor onderhoud meestal conditiebepaling volgens NEN 2767 voorgeschreven. In de eerste prestatiecontracten was dit nog een bijzaak. De opdrachtnemer (aannemer, installateur) liet zo goedkoop mogelijk conditiemetingen uitvoeren, omdat dit nou éénmaal in het contract werd gevraagd. Inmiddels zijn de inzichten gewijzigd. Jan Stoker schrijft in…

Lees verder

Ontwerp vernieuwde norm NEN 2767 Conditiemeting gebouwde omgeving gepubliceerd

NEN 2767 is een onafhankelijk toetsingsmiddel waarmee de technische conditie van bouw- en installatiedelen wordt vastgesteld. Door koppeling van inspectieresultaten aan het beheerbeleid van een organisatie kan sturing worden gegeven aan de meerjaren onderhoudsplanningen en kunnen onderhoudsbudgetten worden vastgesteld. Met de inbreng van een NEN 2767-inspecteur wordt de vastgoedbeheerder of -manager in staat gesteld het…

Lees verder

Vernieuwde norm NEN 2767 biedt meer toepassingsmogelijkheden voor conditiegestuurd onderhoud

Conditiemeting van gebouwen is door de overheid al in de jaren zeventig geïntroduceerd om de miljarden euro’s beschikbaar voor stads- en dorpsvernieuwing eerlijk over de grote steden en provincies te kunnen verdelen. Een enorme operatie die succesvol is afgerond: vrijwel alle verpauperde wijken zijn aangepakt. Hierna is conditiemeting hoofzakelijk toegepast voor de beoordeling van de…

Lees verder

Optimalisatie in de bouwketen

Binnenkort zal het NEN-norminstituut het vernieuwde deel 1 van de inspectienorm NEN 2767 vrijgeven. Centraal bij de vernieuwing staat de methodische integratie van de conditiemetings-methodiek voor de GWW- en de B&U-sector. De huidige versie kent nog separate uitwerkingen van de conditiemetingsmethodiek voor de bouwdelen bij infrastructuur en vastgoed. Het vernieuwde deel 1 verbindt de oude…

Lees verder

Verzorgingsscore in NEN 2767 deel 4, Infra

Met de verzorgingsscore wordt de verzorgingskwaliteit vastgesteld van objecten en bouwdelen. Het gaat er dan om in welke mate deze objecten verzorgd en schoon (visueel acceptabel) zijn. Net als de conditiebepaling wordt bij de bepaling van de verzorgingskwaliteit gebruik gemaakt van een zespuntsschaal. Bij de integratie van de verschillende delen van NEN 2767 is ook…

Lees verder