Helix Kennisplein

Op het Helix Kennisplein delen we kennis over de gebouwde omgeving. Hiermee willen we een bijdrage leveren om het niveau van de vakkennis binnen de gebouwde omgeving te vergroten.  Iedereen die zich in de markt bezighoudt met beheer van vastgoed en/of infra kan op het Helix Kennisplein:

  • Artikelen vinden over actuele ontwikkelingen in o.a. de NEN 2767-norm, assetmanagement e.d.;
  • Specifieke vragen stellen aan onze experts.

Nieuwe NEN 2767: meer mogelijk voor vastgoedbeleid

Begin 2017 is de nieuwe norm NEN 2767 Conditiemeting voor de Gebouwde omgeving gepubliceerd. Dit is een samenvoeging van de normen voor gebouwen en infrastructuur. Vooral grote assetowners wilden de norm op een eenduidige manier kunnen toepassen voor conditiemeting van alle objecten in de gebouwde omgeving om zo onderhoudsuitgaven voor gebouwen, wegen, civiele kunstwerken, groen…

Lees verder

Een terugblik naar de aanleiding van NEN2767-1

In 2013 stonden we aan de vooravond van de samenvoeging van de NEN 2767 normen voor gebouwen en infrastructuur om te komen tot een geïntegreerde nieuwe NEN 2767-1 Conditiemeting gebouwde omgeving. Het is interessant om nog eens terug te blikken naar de aanleiding van deze samenvoeging. Dit doen we via een artikel, geschreven door Drs. R.J.A. Pillen (Rijksvastgoedbedrijf, voorheen Dienst Vastgoed…

Lees verder

Conditiebepaling bij meerdere gebreken is lastig

In paragraaf 5.2 van NEN 2767 Conditiemeting is de methode van conditiebepaling voor een bouwdeel met meerdere gebreken opgenomen. Met name situatie 3 geeft veel verwarring tijdens trainingen en praktijkinspecties. Het voorbeeld in bijlage B op pagina 19 van de norm vergt enige toelichting. Belangrijk is dat het bouwdeel wordt opgedeeld in delen met een…

Lees verder

Nieuwe NEN 2767: rol goed opgeleide inspecteur wordt bevestigd!

Voor het meten van de technische kwaliteit wordt in (prestatie)contracten voor onderhoud meestal conditiebepaling volgens NEN 2767 voorgeschreven. In de eerste prestatiecontracten was dit nog een bijzaak. De opdrachtnemer (aannemer, installateur) liet zo goedkoop mogelijk conditiemetingen uitvoeren, omdat dit nou éénmaal in het contract werd gevraagd. Inmiddels zijn de inzichten gewijzigd. Jan Stoker schrijft in…

Lees verder

Ontwerp vernieuwde norm NEN 2767 Conditiemeting gebouwde omgeving gepubliceerd

NEN 2767 is een onafhankelijk toetsingsmiddel waarmee de technische conditie van bouw- en installatiedelen wordt vastgesteld. Door koppeling van inspectieresultaten aan het beheerbeleid van een organisatie kan sturing worden gegeven aan de meerjaren onderhoudsplanningen en kunnen onderhoudsbudgetten worden vastgesteld. Met de inbreng van een NEN 2767-inspecteur wordt de vastgoedbeheerder of -manager in staat gesteld het…

Lees verder