Helix Kennisplein

Op het Helix Kennisplein delen we kennis over de gebouwde omgeving. Hiermee willen we een bijdrage leveren om het niveau van de vakkennis binnen de gebouwde omgeving te vergroten.  Iedereen die zich in de markt bezighoudt met beheer van vastgoed en/of infra kan op het Helix Kennisplein:

  • Artikelen vinden over actuele ontwikkelingen in o.a. de NEN 2767-norm, assetmanagement e.d.;
  • Specifieke vragen stellen aan onze experts.

Wat moeten aannemers en installateurs weten over NEN 2767 Conditiemeting gebouwde omgeving?

NEN 2767 is zo langzamerhand algemeen geaccepteerd als afwegingskader voor het maken van afspraken over onderhoudskwaliteit. De norm is bedoeld om de technische kwaliteit van gebouwen, installaties en infra op een objectieve wijze vast te leggen. Met de informatie worden middelen voor onderhoud bepaald en afwegingen gemaakt voor het plannen van de benodigde onderhoudsactiviteiten. Naast…

Lees verder

Woningkeuring met NEN 2767, beoordeling scheurvorming

De vraag is: hoe beoordeel je een ernstig gebrek zoals scheurvorming (constructief) in een buitenwand? Scheurvorming in een metselwerkgevel volgens NEN 2767 zal meestal niet tot een slechte conditie leiden. Dit komt doordat de omvang van de scheurvorming vaak zeer beperkt is. NEN 2767 regelt nog niet hoe deze omvang moet worden bepaald. Over het…

Lees verder

Nieuwe NEN 2767: meer mogelijk voor vastgoedbeleid

Begin 2017 is de nieuwe norm NEN 2767 Conditiemeting voor de Gebouwde omgeving gepubliceerd. Dit is een samenvoeging van de normen voor gebouwen en infrastructuur. Vooral grote assetowners wilden de norm op een eenduidige manier kunnen toepassen voor conditiemeting van alle objecten in de gebouwde omgeving om zo onderhoudsuitgaven voor gebouwen, wegen, civiele kunstwerken, groen…

Lees verder

Een terugblik naar de aanleiding van NEN2767-1

In 2013 stonden we aan de vooravond van de samenvoeging van de NEN 2767 normen voor gebouwen en infrastructuur om te komen tot een geïntegreerde nieuwe NEN 2767-1 Conditiemeting gebouwde omgeving. Het is interessant om nog eens terug te blikken naar de aanleiding van deze samenvoeging. Dit doen we via een artikel, geschreven door Drs. R.J.A. Pillen (Rijksvastgoedbedrijf, voorheen Dienst Vastgoed…

Lees verder

Conditiebepaling bij meerdere gebreken is lastig

In paragraaf 5.2 van NEN 2767 Conditiemeting is de methode van conditiebepaling voor een bouwdeel met meerdere gebreken opgenomen. Met name situatie 3 geeft veel verwarring tijdens trainingen en praktijkinspecties. Het voorbeeld in bijlage B op pagina 19 van de norm vergt enige toelichting. Belangrijk is dat het bouwdeel wordt opgedeeld in delen met een…

Lees verder