Helix Kennisplein

Op het Helix Kennisplein delen we kennis over de gebouwde omgeving. Hiermee willen we een bijdrage leveren om het niveau van de vakkennis binnen de gebouwde omgeving te vergroten.  Iedereen die zich in de markt bezighoudt met beheer van vastgoed en/of infra kan op het Helix Kennisplein:

  • Artikelen vinden over actuele ontwikkelingen in o.a. de NEN 2767-norm, assetmanagement e.d.;
  • Specifieke vragen stellen aan onze experts.

Conditiemeting NEN 2767 ook geschikt voor onderhoudscontracten

Kun je in een prestatiecontract of lange termijn onderhoudscontract als kwaliteitseis opnemen dat een bouw- of installatiedeel minimaal conditie 3 moet blijven? Dat kan, maar is weinig zinvol. Zelfs bij een conditie 1, uitstekende conditie volgens NEN 2767, kunnen nog gebreken voorkomen met een ontoelaatbare veiligheidsrisico. Wil je toch kwaliteitseisen volgens NEN 2767 opnemen, doe…

Lees verder

NEN 2767 Conditiemeting: aanvullende inspecties woningcomplexen

In bijlage C van de nieuwe NEN-norm Conditiemeting zijn de zogenaamde facultatieve inspecties opgenomen. Een onderhoudsinspectie wordt over het algemeen met een zekere periodiciteit uitgevoerd. Een goed opgeleide inspecteur kan meer informatie opnemen dan uitsluitend benodigd voor het bepalen van de onderhoudsconditie. De asset owner heeft meer informatie over de objecten nodig om beleid te…

Lees verder

Voor- en nadelen van NEN 2767 conditiemetingen

Sinds begin dit jaar worden gebouwen en infrastructuren op basis van de nieuwe norm NEN 2767 Conditiemeting voor de Gebouwde omgeving geïnspecteerd. Wat zijn de voor- en nadelen van die inspecties en hoe kun je als objectbeheerder de kwaliteit en objectiviteit verder verbeteren? Integratie gebouw, installaties en infrastructuur In de nieuwe NEN zijn de voorschriften voor…

Lees verder

NEN 2767 Conditiemeting: Leer meer over toepassingen

NEN 2767 Conditiemeting Gebouwde Omgeving is een objectieve inspectiemethode waarbij de conditie van bouw- en installatiedelen (infra en gebouwen) op basis van de aanwezige gebreken wordt vastgelegd. In trainingstrajecten is het belangrijk dat de inspecteur gebreken en veroudering leert te herkennen. Met de conditiebepaling alleen ben je er vaak niet. Er worden meer eisen aan…

Lees verder

Nieuwe NEN 2767 deel 2 in 2018: meer dan gebrekenlijsten

In januari 2017 is de nieuwe NEN 2767-1 Conditiemeting gebouwde omgeving – Deel 1: Methodiek gepubliceerd. De methodiek van conditiemeten van gebouwen en infra is hierin samengevoegd. In 2017 wordt gewerkt aan een nieuwe NEN 2767-2 Database en gebrekenlijsten voor gebouwen en infra. Een uitgebreide werkgroep met vertegenwoordigers vanuit Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, gemeenten, COA, Tata Steel,…

Lees verder