Ontwerp vernieuwde norm NEN 2767 Conditiemeting gebouwde omgeving gepubliceerd

NEN 2767 is een onafhankelijk toetsingsmiddel waarmee de technische conditie van bouw- en installatiedelen wordt vastgesteld. Door koppeling van inspectieresultaten aan het beheerbeleid van een organisatie kan sturing worden gegeven aan de meerjaren onderhoudsplanningen en kunnen onderhoudsbudgetten worden vastgesteld.
Met de inbreng van een NEN 2767-inspecteur wordt de vastgoedbeheerder of -manager in staat gesteld het levensloopproces van objecten naar kosten, tijd en kwaliteit te beheersen en kunnen toekomstige financiële risico’s worden ingekaderd.

De normen voor conditiemeting van gebouwen en infrastructurele objecten geïntegreerd tot één norm

DSC01967Nu is er nog een apart normdeel NEN 2767-1 (gebouwen) en NEN 2767-4-1 (infra). Door deze normdelen te integreren, betekent het dat we gebouwen, infrastructurele objecten en buitenruimte objectief en op dezelfde wijze kunnen beoordelen. Hierdoor zijn onderhoudsbudgetten goed onderbouwd te verdelen over de objecten en de buitenruimte. Helix heeft als rapporteur intensief meegewerkt aan de totstandkoming van de norm.

Op 29 maart jl. is het ontwerp van de geïntegreerde NEN 2767 norm gepubliceerd en ter inzage en commentaar beschikbaar gesteld. Naar verwachting wordt de definitieve versie van deze nieuwe norm in de zomer van 2016 gepubliceerd.

NEN 2767 wordt op grote schaal toegepast voor:

  • het vaststellen van de technische staat van gebouwen, infra en buitenruimte;
  • het opstellen van onderhoudsplanningen;
  • de verdeling van budgetten voor onderhoud;
  • de onderbouwing van onderhoudscontracten.

Over de auteur

Roel Warringa - Commissielid en rapporteur NEN 2767
Roel werkt mee aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van conditiemeten. Hij is rapporteur van NEN 2767 conditiemeting en bestuurslid van NVDO, waar hij meewerkt met nieuwe ontwikkelingen op dit vakgebied. Daarnaast is Roel technisch directeur bij adviesbureau Helix. Ook is Roel lid van Platform Inspectiebranche. Roel wil de kennis niet voor zichzelf houden, maar inbrengen naaar de markt.