Nieuwe NEN 2767 deel 2 in 2018: meer dan gebrekenlijsten

In januari 2017 is de nieuwe NEN 2767-1 Conditiemeting gebouwde omgeving – Deel 1: Methodiek gepubliceerd. De methodiek van conditiemeten van gebouwen en infra is hierin samengevoegd. In 2017 wordt gewerkt aan een nieuwe NEN 2767-2 Database en gebrekenlijsten voor gebouwen en infra. Een uitgebreide werkgroep met vertegenwoordigers vanuit Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, gemeenten, COA, Tata Steel, RET, waterschappen, woningcorporaties, installateurs/aannemers, adviesbureaus en softwareleveranciers werkt aan de volgende onderwerpen:

Tabel

Gestart wordt met de decompositie van gebouwen en de opbouw van een database op basis van de huidige papieren versie Conditiemeting van bouw- en installatiedelen – Deel 2: gebrekenlijsten uit 2008.

Tabel 2

Decompositie, de hiërarchische opdeling van objecten, is in de infrawereld en de industrie al heel gebruikelijk bij de beoordeling van de conditie van specifieke objecten. In de gebouwensector is deze decompositie minder bekend, maar raakt steeds meer ingeburgerd. De informatie van gebouwen moet eenduidig op orde zijn voordat überhaupt met een conditiemeting kan worden gestart. De indeling in (beheer)objecten kan op type gebouw of gebouwfunctie, al naargelang of er verschillende bouw- of installatiedelen met bepaalde risico’s voorkomen.

Tabel 3

Gebrekenlijsten zijn in de huidige NEN 2767-2 uit 2008 voor gebouwen gekoppeld aan bouw- en installatiedelen. In de bestaande infra database zijn gebreken gekoppeld aan materialen. De vraag is welke insteek we kiezen bij de nieuwe database voor gebouwen gerelateerd aan de huidige toepassingen. Nemen we bijvoorbeeld bij kunststof kozijnen de gebreken op op het niveau van kozijnen (buitenwandopeningen) algemeen, specifiek  voor kunststof kozijnen of algemeen voor kunststof?

Specialisten of gebruikers van NEN 2767 die voor hun toepassingen betrokken willen worden bij de nieuwe ontwikkelingen kunnen zich nog aanmelden bij NEN.

Decompositie als start van de conditiemeting is al onderdeel van onze trainingstrajecten conditiemeting. Wij zullen onze cursisten en oud-deelnemers aan trainingen regelmatig op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en nieuwe toepassingen.

Over de auteur

Roel Warringa - Commissielid en rapporteur NEN 2767
Roel werkt mee aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van conditiemeten. Hij is rapporteur van NEN 2767 conditiemeting en bestuurslid van NVDO, waar hij meewerkt met nieuwe ontwikkelingen op dit vakgebied. Daarnaast is Roel technisch directeur bij adviesbureau Helix. Ook is Roel lid van Platform Inspectiebranche. Roel wil de kennis niet voor zichzelf houden, maar inbrengen naaar de markt.