NEN 2767: Eind 2015 één norm voor gebouwen en infra

NEN 2767 krijgt een steeds bredere toepassing in de bouw- en infra sector. Voor gebouwen wordt de inspectiemethode al zo’n 20 jaar gebruikt voor de onderbouwing van meerjaren onderhoudsplannen en de verdeling van middelen voor onderhoud over gebouwencomplexen. De laatste jaren vindt de norm ook toepassing in de formulering van kwaliteiteisen in onderhoudscontracten. Met het verschijnen van deel 4 van NEN 2767 in 2011 is de toepassing in de infra sector sterk toegenomen. Voor infra is het gebruik van de norm iets meer gericht op afzonderlijke objecten zoals bruggen en viaducten, waarbij deze objecten systematisch volgens een vastgelegde decompositie worden opgedeeld. Vooral bij grote vastgoedeigenaren, zoals het Rijksvastgoedbedrijf, is de behoefte ontstaan om gebouwen, infrastructurele objecten en buitenruimte op dezelfde objectieve wijze met NEN 2767 te kunnen beoordelen. Dit is belangrijk om onderhoudsbudgetten op object (complex) niveau eerlijker te kunnen verdelen.

Over de auteur

Roel Warringa - Commissielid en rapporteur NEN 2767
Roel werkt mee aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van conditiemeten. Hij is rapporteur van NEN 2767 conditiemeting en bestuurslid van NVDO, waar hij meewerkt met nieuwe ontwikkelingen op dit vakgebied. Daarnaast is Roel technisch directeur bij adviesbureau Helix. Ook is Roel lid van Platform Inspectiebranche. Roel wil de kennis niet voor zichzelf houden, maar inbrengen naaar de markt.