Methodiekontwikkeling NEN 2767 Conditiemeting: expertteams werken aan nieuwe toepassingen

De Werkgroep Methodiek is onderdeel van de NEN-commissie NEN 2767 Conditiemeting Gebouwde omgeving. Onder voorzitterschap van Perry Nourzad van Rijkswaterstaat werken zo’n 50 belanghebbenden uit de vastgoed- en infrasector aan de verdere ontwikkeling van de norm. De belangstelling om mee te werken aan nieuwe toepassingen neemt nog steeds toe. Inmiddels wordt gewerkt in zogenaamde expertteams waarin specialisten werken aan inhoudelijke items, ontwikkeling voor doelgroepen en specifieke uitwerking voor vakdisciplines. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de uit te werken onderwerpen in 2018 en 2019.

1. Dataset gebouwen en infra
Het compleet maken van NEN 2767 deel 2 en NPR 4768 met decompositie en gebrekenlijsten gebouwen

2. Toepassing en methodiekontwikkeling
Nadere uitwerking toepassing voor (prestatie)contracten, benchmark, rekenmethodiek meerdere gebreken etc.

3. Conditiemeting woningen
Nadere uitwerking dataset en specifieke methodische aspecten voor doelgroep woningcorporaties

4. Conditiemeting installaties
Nadere uitwerking dataset en methodiek (zoals verval) voor discipline installaties gebouwen en infra

5. Conditiemeting groen en terreinen
Invulling met bestaande werkgroep

6. Conditiemeting industriële assets
Invulling eind 2018 initiatief en organisatie Kees van Belzen

7. Conditiemeting Monumenten
Invulling 2019 i.s.m. monumentenorganisaties

Op 20 september worden bij NEN in Delft een algemene bijeenkomst van de werkgroep methodiek en een viertal workshops voor de expertteams georganiseerd. Ook de andere werkgroep (voorzitter Leon van den Bos RWS) die zich met beheer van de bestaande database bezighoudt, zal deze dag een bijdrage leveren. Jaarlijks zijn er vijf werkgroepbijeenkomsten. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Helix en DON begeleiden de expertteams organisatorisch en inhoudelijk. Wilt u meer weten over de methodiekontwikkeling NEN 2767, de huidige deelnemers van de werkgroepen of de wijze waarop u een bijdrage kunt leveren, neem dan contact op met Gaby de Rotte van Helix (06 82662063) of Rob Kotte van NEN (015 2690158).

Over de auteur

Roel Warringa - Commissielid en rapporteur NEN 2767
Roel werkt mee aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van conditiemeten. Hij is rapporteur van NEN 2767 conditiemeting en bestuurslid van NVDO, waar hij meewerkt met nieuwe ontwikkelingen op dit vakgebied. Daarnaast is Roel technisch directeur bij adviesbureau Helix. Ook is Roel lid van Platform Inspectiebranche. Roel wil de kennis niet voor zichzelf houden, maar inbrengen naaar de markt.