NEN 2767 conditiemeting; goede opleiding geeft meer mogelijkheden voor inspectie infra objecten

Conditiemeting NEN 2767 is op zeer grote schaal toegepast bij de inspectie van gebouwen. Ook voor de inspectie van civiele kunstwerken zoals bruggen, tunnels, viaducten, sluizen, kades en duikers wordt de conditiemeting steeds meer toegepast. Naast de technische veroudering legt de inspecteur bij infra-inspecties de zogenaamde verzorgingsscore vast. De verzorgingsscore geeft aan in hoeverre het object of het bouwdeel verzorgd en schoon is. Het gaat dan om graffiti, groei van onkruid, aanslag van algen, mosgroei e.d. Bij conditiemeting van gebouwen geeft de inspecteur over het algemeen ook aan wat het de gevolgen zijn van het niet oplossen van geconstateerde gebreken (bijlage D, NEN 2767-1). Dit geeft belangrijke informatie voor de prioriteitstelling en analyse van risico’s op korte termijn.

De wijze van registratie van risico’s van geconstateerde gebreken blijkt goed aan te sluiten bij de zogenaamde RAMSSHEEP-analyses die in de infrastructuur meer gebruikelijk zijn. RAMSSHEEP is een vorm van risico-analyse op operationeel niveau waarbij gebreken worden beoordeeld op de aspecten veiligheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid, economie, politiek, gezondheid, milieu en beveiliging. De inspecteur die de conditiemeting uitvoert, kan belangrijke informatie aan de assetmanager leveren indien bovengenoemde aspecten in de conditiemeting worden meegenomen.

Voorbeeld van invulling RAMSSHEEP-aspecten

NEN 2767 opleiding infra

Over de auteur

Roel Warringa - Commissielid en rapporteur NEN 2767
Roel werkt mee aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van conditiemeten. Hij is rapporteur van NEN 2767 conditiemeting en bestuurslid van NVDO, waar hij meewerkt met nieuwe ontwikkelingen op dit vakgebied. Daarnaast is Roel technisch directeur bij adviesbureau Helix. Ook is Roel lid van Platform Inspectiebranche. Roel wil de kennis niet voor zichzelf houden, maar inbrengen naaar de markt.