Conditiemeting NEN 2767: toepassing gebrekenlijsten

In NEN 2767-2 zijn de zogenaamde gebrekenlijsten voor de onderscheiden bouw- en installatiedelen opgenomen. Het zijn gebrekenlijsten bij in totaal 42 bouw- en installatiedelen. Voor het bepalen van de conditie van een gebouw- of installatiedeel moeten deze gebrekenlijsten worden gebruikt. Toch zullen er situaties voorkomen waarin gebreken niet volgens de opgenomen lijsten zijn te kwalificeren. NEN 2767 (deel 1 en 2) is immers geschreven voor een gemiddeld utiliteitsgebouw en een gemiddeld woningcomplex. Hoe kwalificeer je bouwdelen of gebreken die niet in de lijst voorkomen?

Allereerst moet worden gekeken of het bouwdeel vergelijkbaar is met een wel opgenomen bouwdeel en dezelfde gebreken kan vertonen. Een stalen loopbrug in een industriehal kan bijvoorbeeld prima met de gebreken bij “vloeren, trappen, hellingen” worden opgenomen. Voor bouwdelen waarbij geen aansluiting is met de in NEN 2767-2 opgenomen bouwdelen en gebrekenlijsten biedt bijlage A NEN 2767-1 uitkomst. De conditiemeting kan op ieder abstractieniveau worden toegepast en worden afgestemd op de specifieke toepassing. In bijlage A is een raamwerk opgenomen waarmee zelf gebrekenlijsten kunnen worden opgesteld voor niet in deel 2 opgenomen bouw- of installatiedelen. Op basis van het soort gebrek bepaalt de opsteller of het om ernstige, serieuze of geringe gebreken gaat.In bijlage A is een uitgebreide toelichting gegeven. Hiermee zijn niet opgenomen bouwdelen en gebreken ook te kwalificeren en kan de conditie volgens de voorgeschreven methode worden bepaald. Het is de bedoeling dat in een volgende versie van NEN 2767-2 het aantal bouwdelen en gebrekenlijsten wordt uitgebreid op basis van reacties en wensen uit de markt.Kwalificatie gebreken volgens de NEN-norm

Ernst Soort gebreken
Ernstige gebreken Werking primair

Constructief primair

Materiaalintrinsiek

Basiskwaliteit

Serieuze gebreken Werking secundair

Constructief secundair

Materiaaloppervlak

Basiskwaliteit en veroudering onderdelen

Geringe gebreken Onderhoud

Afwerking

Basiskwaliteit en veroudering subonderdelen

Verval

Over de auteur

Roel Warringa - Commissielid en rapporteur NEN 2767
Roel werkt mee aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van conditiemeten. Hij is rapporteur van NEN 2767 conditiemeting en bestuurslid van NVDO, waar hij meewerkt met nieuwe ontwikkelingen op dit vakgebied. Daarnaast is Roel technisch directeur bij adviesbureau Helix. Ook is Roel lid van Platform Inspectiebranche. Roel wil de kennis niet voor zichzelf houden, maar inbrengen naaar de markt.