Conditiemeting NEN 2767 ook geschikt voor onderhoudscontracten

Kun je in een prestatiecontract of lange termijn onderhoudscontract als kwaliteitseis opnemen dat een bouw- of installatiedeel minimaal conditie 3 moet blijven? Dat kan, maar is weinig zinvol. Zelfs bij een conditie 1, uitstekende conditie volgens NEN 2767, kunnen nog gebreken voorkomen met een ontoelaatbare veiligheidsrisico. Wil je toch kwaliteitseisen volgens NEN 2767 opnemen, doe dat dan met conditie in combinatie met risico-inschatting, zoals opgenomen in bijlage D van de norm. De NEN 2767 is niet geschreven voor het afsluiten van onderhoudscontracten, maar kan op deze wijze goed worden gebruikt.

Kwaliteitsniveau’s

NEN 2767 kennisbank - Onderhoudscontracten

Over de auteur

Roel Warringa - Commissielid en rapporteur NEN 2767
Roel werkt mee aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van conditiemeten. Hij is rapporteur van NEN 2767 conditiemeting en bestuurslid van NVDO, waar hij meewerkt met nieuwe ontwikkelingen op dit vakgebied. Daarnaast is Roel technisch directeur bij adviesbureau Helix. Ook is Roel lid van Platform Inspectiebranche. Roel wil de kennis niet voor zichzelf houden, maar inbrengen naaar de markt.