Conditiebepaling bij meerdere gebreken is lastig

In paragraaf 5.2 van NEN 2767 Conditiemeting is de methode van conditiebepaling voor een bouwdeel met meerdere gebreken opgenomen.

Met name situatie 3 geeft veel verwarring tijdens trainingen en praktijkinspecties. Het voorbeeld in bijlage B op pagina 19 van de norm vergt enige toelichting.

Belangrijk is dat het bouwdeel wordt opgedeeld in delen met een gebrek en een resterend deel zonder gebrek. Van ieder deel wordt vervolgens de conditie bepaald waarbij 100% van het betreffende deel in ogenschouw wordt genomen. Dus bepaal de conditie van ieder deel op basis van een omvang van 100% en bepaal pas daarna de gecorrigeerde omvang op basis van de percentages ten opzichte van het totale bouwdeel.

Onderstaand figuur uit de NVDO-leergang Conditiemeting/BOEI geeft aan hoe de conditiebepaling in het voorbeeld in bijlage B van de norm heeft plaatsgevonden.

NEN 2767 kennisbank - Conditiebepaling meerdere gebreken

Belangrijk is dat de inspecteur aanvoelt dat de resulterende conditie van het bouwdeel past bij het gebrekenbeeld. De conditie van het bouwdeel kan niet beter of veel slechter worden dan de conditie op grond van alleen het zwaarste gebrek.

Over de auteur

Roel Warringa - Commissielid en rapporteur NEN 2767
Roel werkt mee aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van conditiemeten. Hij is rapporteur van NEN 2767 conditiemeting en bestuurslid van NVDO, waar hij meewerkt met nieuwe ontwikkelingen op dit vakgebied. Daarnaast is Roel technisch directeur bij adviesbureau Helix. Ook is Roel lid van Platform Inspectiebranche. Roel wil de kennis niet voor zichzelf houden, maar inbrengen naaar de markt.