Brandveiligheid in woon-zorg complexen

Het aantal woningbranden neemt al enkele jaren met circa 10.000 per jaar af, mede door een betere voorlichting en bewustwording van bewoners. Toch waren er in 2018 nog ruim 80.000 woningbranden. Het aantal dodelijke slachtoffers bij woningbranden neemt echter niet af, maar is al enkele jaren constant met circa 30-35 doden per jaar. Hierdoor is sprake van een relatieve stijging van het aantal slachtoffers door brand. Daarnaast is circa 55% van deze slachtoffers ouder dan 60 jaar en circa 60% van deze slachtoffers beperkt zelfredzaam of niet zelfredzaam.

Alleen kijkend naar deze statistieken valt het percentage dodelijke slachtoffers bij woningbranden mee. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat het huidige niveau van brandveiligheidsvoorschriften voor bestaande gebouwen voldoende hoog is en dat daarmee gebouwen die aan deze voorschriften voldoen, brandveilig zijn.

Deze conclusie is vanuit de overheid gezien correct. Echter, een woon-zorgcomplex wordt niet gebouwd voor de overheid, maar voor de bewoners en dan met name juist voor de personen die in de categorie beperkt of niet zelfredzaam vallen. Hierdoor is het belangrijk voor eigenaren van woon-zorgcomplexen om zich te realiseren dat de door de overheid gestelde minimale brandveiligheidseisen in de praktijk mogelijk tekortschieten.

Naast de wettelijke eisen is het ook belangrijk om stil te staan bij het veiligheidsgevoel van bewoners. Een woongebouw met één trappenhuis kan aan de voorschriften voldoen, maar in geval van een brand in of nabij dit trappenhuis kunnen bewoners in paniek raken en een onveilig gevoel overhouden. Dit is bijvoorbeeld voorgekomen bij de brand in de nieuwjaarsnacht in Arnhem.

Geadviseerd wordt om de brandveiligheidsvoorzieningen in een woon-zorgcomplex altijd goed af te stemmen op de huidige en verwachte toekomstige zelfredzaamheid van de bewoners en op de organisatie die verantwoordelijk is voor de hulp bij de ontruiming van een afdeling, met name in de nachtsituatie. Hierbij kan worden gedacht aan het toepassen van bovenwettelijke maatregelen, zoals:

  • Meer brand- en rookwerende scheidingen, zodat een kleiner gebied direct hoeft te worden ontruimd en/of personen minder ver hoeven te lopen om in een rookvrij gebied te komen.
  • Brandbestrijdingsinstallaties zoals sprinklerinstallaties of watermistinstallaties die een brand direct onder controle houden en de rookverspreiding en temperatuur in de woning beperken, zodat meer tijd beschikbaar is om te kunnen vluchten.
  • Oplaadplaatsen voor elektrische fietsen en scootmobielen in een aparte brandwerend afgescheiden ruimte.

Uiteraard moeten de aanwezige brandveiligheidsvoorzieningen in een gebouw adequaat worden onderhouden en in goede staat worden gehouden. Bij brandveiligheidscontroles in woon-zorg complexen komen wij regelmatig tekortkomingen tegen zoals bijvoorbeeld:

  • Doorvoeren van installaties door brandscheidingen die niet of onvoldoende brandwerend zijn afgewerkt.
  • Deuren die in de loop der jaren onvoldoende brandwerend zijn geworden.
  • Brandwerende deuren die niet goed sluiten of zelfs door voorwerpen worden opengehouden.
  • Onvoldoende rookmelders in woningen.
  • Brandmeldinstallaties zonder vereist inspectiecertificaat.

Meer informatie of benieuwd wat Helix voor u kan betekenen met betrekking tot de brandveiligheid van uw pand? Neem dan contact met ons op!